Vijesti

OPTUŽENI ALIJA MESAREVIĆ SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU

01.02.2013. 15:21

Optuženi Alija Mesarević sporazumno je priznao krivicu za počinjeno krivično djelo krivotvorenje novca iz člana 205. stav 1. u vezi sa članom 53. Krivičnog zakona BiH.

Optuženi Alija Mesarević iz Konjica sporazumno je priznao krivicu za krivično djelo za koje se tereti i sa tužiocem Odjela III Tužilaštva BiH zaključio sporazum o priznanju krivice.

Sklapanjem sporazuma o priznanju krivice, optuženi je u potpunosti priznao izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret optužnicom Tužilaštva BiH od 04.02.2011. godine.

U skladu sa sporazumom, tužilac i odbrana saglasni su da Sud BiH izrekne optuženom Aliji Mesareviću kaznu zatvora u trajanju između pet (5) i osam (8) mjeseci.

Predložena kazna je u skladu sa ulogom optuženog u izvršenju krivičnog djela. Ovim sporazumom optuženi potvrđuje da je upoznat sa sadržajem sporazuma o priznanju krivice. On istovremeno potvrđuje da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, te se obavezuje da će nadoknaditi troškove krivičnog postupka u iznosu koji mu, eventualno, odredi Sud BiH.

Sklapanjem sporazuma optuženi se odriče prava na suđenje, te prava na ulaganje žalbe na krivičnopravnu sankciju koju mu, na osnovu sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba