Vijesti

OPTUŽENI BEŠIĆ ELVIS (1981) SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVNJU

28.12.2012. 10:56

Optuženi Bešić Elvis sporazumno je priznao krivnju za kazneno djelo krivotvorenje novca iz čl. 205. stavak 1. Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.

Optuženi Bešić Elvis zvani „Liske“, rođen 21.07.1981. godine u Zenici gdje je i nastanjen, državljanin BiH, sporazumno je priznao krivnju za kazneno djelo za koje se tereti i sa tužiteljem Odjela III Tužiteljstva BiH zaključio sporazum o priznanju krivnje.

Sklapanjem sporazuma o priznanju krivnje, optuženi je u cijelosti priznao izvršenje kaznenog djela koje mu se stavlja na teret optužnicom Tužiteljstva BiH od 24.10.2012. godine.

Sukladno sporazumu, tužitelj i obrana suglasni su da, na temelju sporazuma, Sud BiH izrekne optuženom Bešić Elvis uvjetnu osudu, tako što će mu utvrditi kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i istodobno odrediti da se izrečena kazna neće izvršiti ako u roku od 3 (tri) godine od dana pravomoćnosti presude ne počini novo kazneno djelo.

Predložena kazna sukladna je ulozi optuženog u izvršenju kaznenog djela.

Ovim sporazumom optuženi potvrđuje da je upoznat sa sadržajem optužnice Tužiteljstva BiH. On istodobno potvrđuje da izjavu o priznanju krivnje daje dragovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, bez ikakve prinude ili nagovora, te se obvezuje da će nadoknaditi troškove kaznenog postupka u iznosu koji mu eventualno odredi Sud BiH.

Sklapanjem sporazuma optuženi se odriče prava na suđenje, te prava na žalbu na presudu koju mu, na temelju sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Ispiši


www.tuzilastvobih.gov.ba