Vijesti

SASTANAK KOORDINACIJE DIREKTORA POLICIJSKIH AGENCIJA U BiH, GLAVNOG TUŽIOCA I SEKRETARA MINISTARSTVA SIGURNOSTI BiH ODRŽAN U BRČKOM

21.11.2012. 16:01

Centralne teme sastanka odnosile su se na implementaciju Sporazuma o elektronskoj razmjeni podataka, Izvještaj Ministarstva sigurnosti BiH o situaciji u vezi bezviznog režima, te analizu ocjene Evropske komisije o radu i saradnji agencija za provođenje zakona u BiH.

SASTANAK KOORDINACIJE DIREKTORA POLICIJSKIH AGENCIJA U BiH, GLAVNOG TUŽIOCA I SEKRETARA MINISTARSTVA SIGURNOSTI BiH ODRŽAN U BRČKOM

Predstavnici Granične policije BiH su na sastanku u Brčkom prezentovali rezultate implementacije Sporazuma o elektronskoj razmjeni podataka, kao i sistema za provjeru ličnih dokumenata koje vrše policijske agencije. Ukazano je na tehničke poteškoće u provođenju Sporazuma o razmjeni podataka, te je dogovoreno otklanjanje tih poteškoća.

Istaknuto je, između ostalih aktivnosti, da je u prvih 9 mjeseci ove godine provjerama otkriveno 437 osoba koje su potraživane od strane agencija za provođenje zakona.

Sekretar Ministarstva sigurnosti BiH upoznao je učesnike sa situacijom u vezi primjene bezviznog režima za građane BiH. Zaključeno je da će policijske i agencije za provođenje zakona u BiH, zajedno sa Ministarstvom sigurnosti BiH, poduzeti intenzivne aktivnosti na ispunjavanju preuzetih obaveza, koje će se odnositi i na otkrivanje i sprečavanje odlaska lažnih azilanata iz BiH u zemlje EU, te da će se u saradnji sa zvaničnim Briselom, kao i policijskim i nadležnim agencijama u zemljama EU, provoditi intenzivne aktivnosti radi povratka tih osoba u BiH, a sve sa ciljem da se ne bi ugrozio bezvizni režim za građane BiH.

Na sastanku je razgovarano i o analizi izvještaja Evropske komisije, u dijelu koji se odnosi na rad i saradnju agencija za provođenje zakona u BiH. Zaključeno je da je, u procesu predstojećih evropskih integracija naše zemlje, potrebno informisati Evropsku komisiju o provedenim združenim policijskim akcijama, kao i zajedničkim aktivnostima agencije za provođenje zakona u BiH u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije, te poduzetim aktivnostima na poboljšanju saradnje između agencija za provođenje zakona u pogledu razmjene podataka i zajedničkih aktivnosti u borbi protiv svih oblika kriminala.

Predstavnici Tužilaštva BiH informisali su učesnike sastanka o analizi združenih policijskih akcija koje su proteklih mjeseci provedene u borbi protiv organiziranog kriminala te ostvarenim rezultatima, kao i ostvarenoj dosadašnjoj i budućoj saradnji u okviru ovih akcija, sa ciljem rasvjetljavanja što većeg broja neriješenih teških krivičnih djela počinjenih u proteklim godinama.

Na sastanku u Brčkom razgovarano je i o funkcionisanju sistema za zakonito presretanje telekomunikacija, kao i radu Upravnog odbora. Predstavnici Policije Brčko distrikta BiH pripremili su uvodno izlaganje u vezi sa ovim pitanjima, a na sastanku je razgovarano o potrebnim aktivnostima za poboljšanje kapaciteta za rad sistema za zakonito presretanje telekomunikacija.

Na redovnim sastancima koordinacije direktora policijskih agencija i glavnog tužioca učestvuju:

- v.d. glavnog tužioca Tužilaštva BiH,

- direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH,

- direktor Državne agencije za istrage i zaštitu - SIPA,

- direktor Granične policije BiH,

- direktor Službe za poslove sa strancima BiH,

- sekretar Ministarstva sigurnosti BiH,

- direktor Federalne uprave policije MUP-a FBiH,

- direktor Policije MUP-a RS,

- šef Policije Brčko distrikta BiH,

- predstavnik policijskih komesara kantonalnih MUP-ova u FBiH,

- predstavnici Ambasade SAD-a u BiH i predstavnici projekta ICITAP.

Sastancima koordinacije direktora policije i glavnog tužioca u radu se, po potrebi, priključuju i predstavnici ostalih policijskih, sigurnosnih i pravosudnih agencija u BiH.

Organizaciju sastanaka, po sistemu rotacije, preuzimaju direktori i vodeći zvaničnici institucija uključenih u koordinaciju.

Domaćin sastanka u Brčkom bila je Policija Brčko distrikta BiH.

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba