Vijesti

OPTUŽENI ESAD RASTODER (1964) SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU

01.10.2012. 15:18

Optuženi Esad Rastoder sporazumno je priznao krivicu za krivično djelo neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Optuženi Esad Rastoder, rođen 01.09.1964. godine u opštini Berane u Crnoj Gori, sa trenutnom adresom stanovanja u Sarajevu, državljanin Crne Gore, sporazumno je priznao krivicu za krivično djelo za koje se tereti i sa tužiocem Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH zaključio sporazum o priznanju krivice.

Sklapanjem sporazuma o priznanju krivice, optuženi Rastoder Esad je u cijelosti priznao izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret optužnicom Tužilaštva BiH od 21.08.2012. godine. Optuženi se tereti zbog neovlaštenog međunarodnog prenosa i prevoza opojne droge marihuana (cannabis) iz Republike Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu u količini od oko 5 kilograma.

U skladu sa sporazumom, tužilac i odbrana saglasni su da, na osnovu sporazuma, Sud BiH izrekne optuženom Esadu Rastoderu kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine, kao i novčanu kaznu u iznosu od 40.000,00 KM.

Također, navedenim sporazumom je predviđeno oduzimanje, između ostalog, i putničkog motornog vozila marke „Mercedes 202“, koje je u vlasništvu optuženog.

Predložena kazna je u skladu sa ulogom optuženog u izvršenju krivičnog djela koje je opisano u optužnici Tužilaštva BiH od 21.08.2012. godine.

Ovim sporazumom optuženi potvrđuje da je upoznat sa sadržajem optužnice Tužilaštva BiH. On istovremeno potvrđuje da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, bez ikakve prisile ili nagovora, te se obavezuje da će nadoknaditi troškove krivičnog postupka u iznosu koji mu, eventualno, odredi Sud BiH.

Sklapanjem sporazuma optuženi se odriče prava na suđenje, te prava na žalbu na presudu koju mu, na osnovu sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba