Вијести

ЗОРАН ЈАНКОВИЋ, АНЂЕЛКА ВАСИЉЕВИЋ И ГОРДАНА МИТРОВИЋ СПОРАЗУМНО ПРИЗНАЛИ КРИВИЦУ

25.09.2012. 15:19

Оптужени Зоран Јанковић, Анђелка Васиљевић и Гордана Митровић споразумно су признали кривицу за учињено кривично дјело кривотворење новца из члана 205. став 2. Кривичног закона Босне и Херцеговине у вези са чланом 29. истог Закона.

Споразум о признању кривице са тужиоцем из Посебног одсјека за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва БиХ склопили су оптужени:

- Зоран Јанковић, рођен 12.05.1970. године у општини Коцељева, гдје је и настањен, држављанин Републике Србије,

- Анђелка Васиљевић, рођена 02.02.1968. године у општини Шабац, гдје је и настањена, држављанка Републике Србије, и

- Гордана Митровић, рођена 12.06.1965. године у општини Шабац, гдје је и настањена, држављанка Републике Србије.

Оптужени, потписивањем споразума, у потпуности признају извршење кривичног дјела које им се ставља на терет оптужницом Тужилаштва БиХ од 26.07.2012. године, а која је у потпуности потврђена од судије за претходно саслушање Суда БиХ дана 27.07.2012. године.

Тужилац и одбрана сагласни су да, на основу споразума, Суд БиХ изрекне оптуженима Зорану Јанковићу, Анђелки Васиљевић и Гордани Митровић казну затвора у трајању од двије (2) године, а која се неће извршити ако осуђени у времену од пет (5) година не почине ново кривично дјело, као и мјеру безбједности одузимања предмета употријебљених или намијењених извршењу кривичног дјела и који су настали извршењем кривичног дјела.

Такође, споразумом је дефинисано и да Суд БиХ, примјеном одредбе члана 56. Закона о кретању и боравку странаца и азилу („Службени гласник БиХ“ бр. 29/03), Министарству безбједности Босне и Херцеговине за поменуте оптужене предложи мјеру протјеривања са територије Босне и Херцеговине у временском распону од једне (1) до десет (10) година, а које вријеме ће одредити Суд БиХ цијенећи тежину и начин извршења кривичног дјела, те да тужилац, оптужени и њихови браниоци сагласно предлажу да се мјера притвора укине са даном доношења одлуке о протјеривању.

Предложена казна је у складу са улогама оптужених у извршењу кривичног дјела које је описано у оптужници.

Од оптужених ће бити одузето и уништено 7 комада фалсификованих новчаница у апоену од 100,00 КМ.

Овим споразумом оптужени потврђују да су упознати са садржајем оптужнице Тужилаштва БиХ. Они истовремено потврђују да изјаву о признању кривице дају добровољно, свјесно и са разумијевањем, те се обавезују да ће надокнадити трошкове кривичног поступка у износу који им, евентуално, одреди Суд БиХ.

Склапањем споразума оптужени се одричу права на суђење, те права на улагање жалбе на кривичноправну санкцију коју им, на основу споразума, изрекне Суд БиХ.

Споразуми су прослијеђени Суду БиХ.


 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba