Vijesti

ENVER OKANOVIĆ, MEHMED LIBIĆ I ASMIR MAŠIĆ SPORAZUMNO PRIZNALI KRIVICU

05.09.2012. 15:15

Optuženi Enver Okanović, Mehmed Libić i Asmir Mašić sporazumno su priznali krivicu za počinjena krivična djela u okviru predmeta protiv optuženog Rame Brkića i dr. (akcija kodnog naziva Kastel).

Sporazum o priznanju krivice sa tužiocem iz Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH sklopili su optuženi:

-          Enver Okanović, rođen 24.04.1964. godine u Bihaću, gdje je i nastanjen, državljanin BiH,  

-          Mehmed Libić, rođen 03.03.1968. godine u Bihaću, gdje je i nastanjen, državljanin BiH, i 

-          Asmir Mašić, rođen 17.05.1968. godine u Bihaću, gdje je i nastanjen, ranije osuđivan, državljanin BiH.

Ovi optuženi priznali su počinjenje krivičnih djela opisanih u optužnici i to optuženi Okanović neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. Krivičnog zakona BiH, u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH, a optuženi Libić i Mašić zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 383. stav 1. KZ FBiH, u vezi sa članom 55. istog Zakona (produženo krivično djelo).

Optuženi, potpisivanjem sporazuma, u cijelosti priznaju izvršenje krivičnih djela koja im se stavljaju na teret optužnicom Tužilaštva BiH od 12.01.2012. godine, a koja je u cijelosti potvrđena od sudije za prethodno saslušanje Suda BiH dana 25.01.2012. godine.

Tužilac i odbrana saglasni su da, na osnovu sporazuma, Sud BiH izrekne optuženima Enveru Okanoviću i Mehmedu Libiću uslovnu osudu kojom se optuženom Okanoviću utvrđuje kazna u trajanju od dvije (2) godine, a koja se neće izvršiti ako optuženi u roku od četiri (4) godine (vrijeme provjeravanja) ne učini novo krivično djelo i optuženom Libiću kazna zatvora u trajanju od jedne (1) godine i šest (6) mjeseci, a koja se neće izvršiti ako optuženi u roku od tri (3) godine (vrijeme provjeravanja) ne učini novo krivično djelo, te Asmiru Mašiću kaznu zatvora u trajanju od pet (5) mjeseci i petnaest (15) dana, kao i mjere sigurnosti oduzimanja predmeta upotrijebljenih ili namijenjenih izvršenju krivičnog djela i koji su nastali izvršenjem krivičnog djela.

Predložena kazna je u skladu sa ulogama optuženih u izvršenju krivičnih djela koja su opisana u optužnici u predmetu protiv Rame Brkića i dr.

Također, potpisivanjem sporazuma o priznanju krivice, optuženi su se obavezali da će svjedočiti o svim činjenicama koje su im poznate u ovom krivičnom predmetu i o svim izvršiocima, saizvršiocima i saučesnicima u izvršenju krivičnih djela za koje ih tereti optužnica. U tom smislu, optuženi su saglasni da će na poziv Suda BiH svjedočiti pred Sudom BiH.

Ovim sporazumom optuženi potvrđuju da su upoznati sa sadržajem optužnice Tužilaštva BiH. Oni istovremeno potvrđuju da izjavu o priznanju krivice daju dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, te se obavezuju da će nadoknaditi troškove krivičnog postupka u iznosu koji im eventualno odredi Sud BiH.

Sklapanjem sporazuma optuženi se odriču prava na suđenje te prava na žalbu na presudu koju im, na osnovu sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sporazumi su proslijeđeni Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba