Вијести

ОПТУЖЕНА НАДА ГОВЕДАРИЦА (1961) СПОРАЗУМНО ПРИЗНАЛА КРИВИЦУ

21.08.2012. 15:40

Оптужена Нада Говедарица споразумно је признала кривицу за кривично дјело давање дара и других облика користи из члана 218. став 1. Кривичног закона Босне и Херцеговине.

Оптужена Нада Говедарица (1961), настањена у Бијељини, држављанка БиХ, споразумно је признала кривицу за кривично дјело за које се терети и са тужиоцем Посебног одсјека за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва БиХ закључила споразум о признању кривице.

Склапањем споразума о признању кривице, оптужена Говедарица је у потпуности признала извршење кривичног дјела које јој се ставља на терет оптужницом Тужилаштва БиХ од 09.12.2011. године, а која је у потпуности потврђена од стране Суда БиХ дана 19.12.2011. године.

У складу са споразумом, тужилац и одбрана сагласни су да, на основу споразума, Суд БиХ изрекне оптуженој Нади Говедарици казну затвора у трајању од једне (1) године, а која се неће извршити ако оптужена у року од двије (2) године (вријеме провјеравања) не учини ново кривично дјело, те мјеру безбједности - одузимање предмета употријебљених или намијењених извршењу кривичног дјела и који су настали извршењем кривичног дјела.

Предложена казна је у складу са улогом оптужене у извршењу кривичног дјела.

Такође, потписивањем споразума о признању кривице, оптужена се обавезала да ће свједочити о свим чињеницама које су јој познате у овом кривичном предмету и о свим извршиоцима, саизвршиоцима и саучесницима у извршењу кривичних дјела за која их терети оптужница, а који су јој познати и у којим кривичним дјелима су учествовали. У том смислу, оптужена је сагласна да ће на позив Суда БиХ свједочити пред Судом БиХ.

Овим споразумом оптужена потврђује да је упозната са садржајем оптужнице Тужилаштва БиХ. Она истовремено потврђује да изјаву о признању кривице даје добровољно, свјесно и са разумијевањем, без икакве присиле или наговора, те се обавезује да ће надокнадити трошкове кривичног поступка у износу који јој евентуално одреди Суд БиХ.

Склапањем споразума оптужена се одриче права на суђење, те права на жалбу на пресуду коју јој, на основу споразума, изрекне Суд БиХ.

Споразум је прослијеђен Суду БиХ.


 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba