Вијести

ОПТУЖЕНИ ИВАН КОВИЧ (1959) СПОРАЗУМНО ПРИЗНАО КРИВИЦУ

12.07.2012. 13:07

Оптужени Иван Кович споразумно је признао кривицу за учињено кривично дјело неовлаштени промет оружјем и војном опремом те производима двојне употребе из члана 193. став 1. Кривичног закона БиХ.

Оптужени Иван Кович, рођен 02.11.1959. године у Љубљани у Републици Словенији, настањен у општини Крањ, држављанин Републике Словеније, споразумно је признао кривицу за кривично дјело за које се терети, и са тужиоцем Одсјека III Тужилаштва БиХ закључио споразум о признању кривице.

Склапањем споразума о признању кривице, оптужени Кович је у потпуности признао извршење кривичног дјела које му се ставља на терет оптужницом Тужилаштва БиХ од 04.07.2012. године.

Тужилаштво БиХ је сагласно да Суд БиХ, на основу споразумног признања, оптуженом Ивану Ковичу изрекне условну осуду казну затвора у трајању од 2 (двије) године, која се неће извршити уколико оптужени у периоду од 4 (четири) године не учини ново кривично дјело.

Предложена казна у складу је са улогом оптуженог у извршењу кривичног дјела.

Овим споразумом оптужени потврђује да је упознат са садржајем оптужнице Тужилаштва БиХ. Он истовремено потврђује да изјаву о признању кривице даје добровољно, свјесно и са разумијевањем, те се обавезује да ће надокнадити трошкове кривичног поступка у износу који му евентуално одреди Суд БиХ.

Оптужени се овим споразумом одриче права на суђење и улагање жалбе на кривичну санкцију коју му, на основу овог споразума, одреди Суд БиХ.

Споразум је прослијеђен Суду БиХ.


 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba