Vijesti

VLADA SR NJEMAČKE NASTAVLJA PODRŠKU TUŽILAŠTVU I SUDU BiH

06.06.2012. 14:58

Danas je između Ambasade Savezne Republike Njemačke i Ureda registrara potpisan ugovor o donaciji u iznosu oko 600.000,00 KM, kojom se pruža podrška radu Tužilaštva i Suda BiH. Ugovor o donaciji potpisali su Christiana Markert, zamjenica ambasadora SR Njemačke u BiH, i Dubravka Piotrovski, registrar Tužilaštva BiH.

VLADA SR NJEMAČKE NASTAVLJA PODRŠKU TUŽILAŠTVU I SUDU BiH

Ova donacija predstavlja nastavak kontinuirane podrške Vlade SR Njemačke u uspostavi vladavine prava i jačanju kapaciteta za procesuiranje krivičnih djela ratnih zločina i organiziranog kriminala u Bosni i Hercegovini.

Dodijeljena sredstva će biti iskorištena za podršku u radu posebnih odjela za ratne zločine i organizirani kriminal.

Prilikom svečane ceremonije, predstavnici Vlade SR Njemačke i Ureda registrara istakli su važnost jačanja pravosudnih kapaciteta u Bosni i Hercegovini, radi efikasnije uspostave vladavine prava.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba