Вијести

ДРАГАН ГАЈИЋ И САМИР ЕТЕМОВИЋ СПОРАЗУМНО ПРИЗНАЛИ КРИВИЦУ

04.06.2012. 14:59

Оптужени Драган Гајић и Самир Етемовић споразумно су признали кривицу за почињено кривично дјело организирани криминал из члана 250. став 2. и 4., у вези са кривичним дјелом неовлаштени промет опојним дрогама из члана 195. став 1. Кривичног закона Босне и Херцеговине.

Споразум о признању кривице са тужиоцем из Посебног одсјека за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва БиХ склопили су оптужени:

- Драган Гајић, рођен 09.02.1987. године у Никшићу, стално настањен у Херцег Новом, држављанин Р Црне Горе, и

- Самир Етемовић, звани „Самко“, рођен 25.05.1974. године у Дубови – Тутин, настањен у Сарајеву, држављанин БиХ и Р Србије.

Оптужени, потписивањем споразума, у потпуности признају извршење кривичног дјела које им се ставља на терет оптужницом Тужилаштва БиХ од 04.05.2012. године, а која је у потпуности потврђена од судије за претходно саслушање Суда БиХ дана 11.05.2012. године.

Тужилац и одбрана сагласни су да, на основу споразума, Суд БиХ изрекне оптуженим Драгану Гајићу казну затвора у износу од три (3) године и оптуженом Самиру Етемовићу казну затвора у трајању од 1 (једне) године, те мјеру безбједности одузимања предмета употријебљених или намијењених извршењу кривичног дјела и који су настали извршењем кривичног дјела.

Предложена казна је у складу са улогама оптужених у извршењу кривичног дјела.

Такође, потписивањем споразума о признању кривице, оптужени су се обавезали да ће свједочити о свим чињеницама које су им познате у овом кривичном предмету и о свим извршиоцима, саизвршиоцима и саучесницима у извршењу кривичних дјела за које их терети оптужница. У том смислу, оптужени су сагласни да ће на позив Суда БиХ свједочити пред Судом БиХ.

Овим споразумом оптужени потврђују да су упознати са садржајем оптужнице Тужилаштва БиХ. Они истовремено потврђују да изјаву о признању кривице дају добровољно, свјесно и са разумијевањем, без икакве принуде или наговора, те се обавезују да ће надокнадити трошкове кривичног поступка у износу који им евентуално одреди Суд БиХ.

Склапањем споразума оптужени се одричу права на суђење, те права на жалбу на пресуду коју им, на основу споразума, изрекне Суд БиХ.

Споразум је прослијеђен Суду БиХ.


 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba