Vijesti

DRAGAN GAJIĆ I SAMIR ETEMOVIĆ SPORAZUMNO PRIZNALI KRIVICU

04.06.2012. 14:59

Optuženi Dragan Gajić i Samir Etemović sporazumno su priznali krivicu za počinjeno krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. i 4., u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Sporazum o priznanju krivice sa tužiocem iz Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH sklopili su optuženi:

- Dragan Gajić, rođen 09.02.1987. godine u Nikšiću, stalno nastanjen u Herceg Novom, državljanin R Crne Gore, i

- Samir Etemović, zvani „Samko“, rođen 25.05.1974. godine u Dubovi – Tutin, nastanjen u Sarajevu, državljanin BiH i R Srbije.

 

Optuženi, potpisivanjem sporazuma, u cijelosti priznaju izvršenje krivičnog djela koje im se stavlja na teret optužnicom Tužilaštva BiH od 04.05.2012. godine, a koja je u cijelosti potvrđena od sudije za prethodno saslušanje Suda BiH dana 11.05.2012. godine.

Tužilac i odbrana saglasni su da, na osnovu sporazuma, Sud BiH izrekne optuženim Draganu Gajiću kaznu zatvora u iznosu od tri (3) godine i optuženom Samiru Etemoviću kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, te mjeru sigurnosti oduzimanja predmeta upotrijebljenih ili namijenjenih izvršenju krivičnog djela i koji su nastali izvršenjem krivičnog djela.

Predložena kazna je u skladu sa ulogama optuženih u izvršenju krivičnog djela.

Također, potpisivanjem sporazuma o priznanju krivice, optuženi su se obavezali da će svjedočiti o svim činjenicama koje su im poznate u ovom krivičnom predmetu i o svim izvršiocima, saizvršiocima i saučesnicima u izvršenju krivičnih djela za koje ih tereti optužnica. U tom smislu, optuženi su saglasni da će na poziv Suda BiH svjedočiti pred Sudom BiH.

Ovim sporazumom optuženi potvrđuju da su upoznati sa sadržajem optužnice Tužilaštva BiH. Oni istovremeno potvrđuju da izjavu o priznanju krivice daju dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, bez ikakve prisile ili nagovora, te se obavezuju da će nadoknaditi troškove krivičnog postupka u iznosu koji im eventualno odredi Sud BiH.

Sklapanjem sporazuma optuženi se odriču prava na suđenje, te prava na žalbu na presudu koju im, na osnovu sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba