Vijesti

DVOJICA OPTUŽENIH SPORAZUMNO PRIZNALI KRIVICU

01.06.2012. 15:14

Dvojica optuženih za krivična djela neovlašteni promet opojnim drogama i zloupotreba položaja ili ovlašćenja sporazumno su priznali krivicu. Za optužene su predložene uslovne kazne zatvora u rasponu od jedne godine i šest (6) mjeseci do dvije godine, koje se neće izvršiti ako optuženi u vremenu provjeravanja od tri (3) i četiri (4) godine ne počine novo krivično djelo.

Optuženi, koji su sa tužiocem Tužilaštva BiH sklopili sporazum o priznanju krivice, su:

1.   Okanović Enver zvani „Hodža“, rođen 24.04.1964. godine u Bihaću gdje je i nastanjen, državljanin BiH, optužen za krivično djelo neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 1. KZ F BiH. Tužilac je predložio da Sud BiH optuženog Okanović Envera osudi na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od dvije (2) godine, koja se neće izvršiti ako optuženi u roku od četiri (4) godine (vrijeme provjeravanja) ne počini novo krivično djelo.

2.   Mehmed Libić, zvani „Medo“, rođen 03.03.1968. godine u Bihaću gdje je i nastanjen, državljanin BiH, optužen za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 383. stav 1. KZ FBiH u vezi sa članom 55. KZ FBiH (produženo krivično djelo). Tužilac je predložio da Sud BiH optuženog Mehmeda Libića osudi na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine i šest (6) mjeseci, koja se neće izvršiti ako optuženi u roku od tri (3) godine (vrijeme provjeravanja) ne učini novo krivično djelo, kao i da se optuženom odredi mjera sigurnosti - oduzimanje predmeta upotrijebljenih ili namijenjenih izvršenju krivičnog djela i koji su nastali izvršenjem krivičnog djela.

Navedeni optuženi su potpisivanjem sporazuma u cijelosti priznali izvršenje krivičnih djela za koje ih tereti optužnica Tužilaštva BiH od 12.01.2012. godine.

Predložene kazne u skladu su sa udjelom optuženih u izvršenju krivičnih djela.

Potpisivanjem ovog sporazuma o priznanju krivice, svi navedeni optuženi su pristali da će na poziv Suda BiH svjedočiti pred Sudom BiH.

Ovim sporazumom, svi navedeni optuženi su potvrdili da su upoznati sa sadržajem optužnice Tužilaštva BiH od 12.01.2012. godine. Oni su istovremeno potvrdili da su izjavu o priznanju krivice dali dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, te se obavezali da će nadoknaditi troškove krivičnog postupka u iznosu koji im eventualno odredi Sud BiH. 

Svi navedeni optuženi se ovim sporazumom odriču prava na suđenje i ulaganje žalbe na krivičnu sankciju koju im, na osnovu ovog sporazuma, odredi Sud BiH.

Sporazumi su proslijeđeni Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba