Vijesti

RASEMA HANDANOVIĆ SPORAZUMNO PRIZNALA KRIVICU

30.04.2012. 13:31

Optužena Handanović Rasema, zv. “Zolja“, rođena 1972. godine, sporazumno je priznala krivicu za ratne zločine nad žrtvama hrvatske nacionalnosti u selu Trusina kod Konjica, 1993. godine.

Sporazumnim priznanjem, koji je sa tužiocem Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH potpisala optužena, ona u cijelosti priznaje izvršenje krivičnog djela koje joj se stavlja na teret.

Sporazumnim priznanjem optužena je priznala da je kao pripadnica Specijalnog odreda za posebne namjene pri ŠVK Armije RBiH, pod nazivom „Zulfikar“, zajedno sa drugim pripadnicima ovog odreda, sudjelovala u počinjenim zločinima nad civilima i ratnim zarobljenicima hrvatske nacionalnosti u mjestu Trusina kod Konjica, 16.04.1993. godine.

Optužena sporazumno priznaje da je počinila krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva (član 173. KZ BiH) i ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika (član 175. KZ BiH). Tužilac Tužilaštva BiH saglasan je da, na osnovu sporazuma, Sud BiH optuženoj izrekne kaznu u trajanju od 5 do 6 godina zatvora, kao i da se optuženoj u utvrđenu i izrečenu kaznu zatvora, u visini koju odredi sud, a u okviru predloženog raspona, uračuna vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 13.04.2011. godine.

Optužena se sporazumnim priznanjem obavezala na svjedočenje u ovom i drugim predmetima za ratne zločine koji se vode u pravosudnim institucijama BiH.

Predložena kazna u skladu je sa njenom ulogom i odgovornošću u počinjenom ratnom zločinu.

Sporazumnim priznanjem krivice optužena se odriče prava na suđenje, te prava na žalbu na presudu koju joj u ovom predmetu izrekne Sud BiH.

Prije sklapanja sporazumnog priznanja krivice, postupajući tužilac je upoznao predstavnike porodica žrtava iz Trusine sa namjerom sklapanja sporazuma o priznanju krivice, koji su dali svoju podršku ovom sporazumu, radi otkrivanja potpune istine o ratnom zločinu u Trusini.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba