Vijesti

PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV ZEMIRA KOVAČEVIĆA (1966)

18.04.2012. 09:00

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Zemira Kovačevića, koji se tereti da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke a), c), e) i f), u vezi sa članom 29. i članom 180. stav 1. Krivičnog zakona BiH.

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv Zemira Kovačevića, rođenog 08. 08. 1966. godine u Slavonskom Brodu, R Hrvatska, državljanina R Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nalazi se u pritvoru od 28. 10. 2011.godne.

Optuženi Zemir Kovačević se tereti da je za vrijeme oružanog sukoba u BiH, kao pripadnik Interventnog voda 1. bosanskobrodske brigade, koja je prerasla u 101. bosanskobrodsku brigadu HVO-a Bosanski Brod, u vremenskom periodu u toku mjeseca marta, aprila, jula i augusta 1992. godine na području opštine Bosanski Brod, postupao suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava i to odredbama članova 3., 33. i 147. Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata od 12. augusta 1949. godine.

Optuženi se tereti da je lično, skupa sa drugim pripadnicima Interventnog voda navedene brigade i sa neidentifikovanim pripadnicima Hrvatskih odbrambenih snaga (HOS) i Hrvatske vojske (HV), sudjelovao u ubistvima, mučenjima, nezakonitom zatvaranju, odvođenju na prinudni rad, pljačkanju i neopravdanom uništavanju imovine civila srpske nacionalnosti.

Između ostalog, optuženi se tereti da je kao izvršilac i saizvršilac sudjelovao u ubistvima više civila srpske nacionalnosti, među kojima su bile bolesne i starije osobe, te jedna maloljetna osoba.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba