Vijesti

U OPŠTINAMA ZVORNIK I SREBRENICA ZAVRŠENE ASANACIJE TERENA NA KOJEM SU BILI SKELETNI OSTACI ŽRTAVA IZ PROTEKLOG RATA

21.03.2012. 15:05

Jučer i danas, u opštinama Zvornik i Srebrenica, završene su asanacije terena na kojem su pronađeni skeletni ostaci žrtava iz proteklog rata.

U ponedjeljak, 19.03.2012. godine, na širem području Crnog vrha, na tri mikro lokacije (Križevačke njive, Gušteri i Rudine), izvršena je asanacija terena na kojem je pronađeno više skeletnih ostataka žrtava iz proteklog rata.

Dana 20.03.2012. godine, u mjestu Palež-Sućeska, u opštini Srebrenica, također je pronađeno više nepotpunih skeletnih ostataka.

Procesom asanacija na terenu koordinirao je istražilac Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH, a u postupku asanacije sudjelovali su službenici Instituta za nestale osobe BiH, vještak patolog sudsko-medicinske struke, kao i policijski službenici MUP-a RS, koji su vršili uviđaj i osiguravali lokaciju.

Nakon pronalaska, skeletni ostaci bit će prevezeni u Komemorativni centar u Tuzlu da bi se izvršila sudskomedicinska obrada, te izuzeli uzorci iz koštane srži za DNK analizu, da bi se utvrdio identitet pronađenih žrtava.

Tužilaštvo BiH, zajedno sa ostalim agencijama za provođenje zakona, kao i institucijama koje sudjeluju u procesu traženja i identifikacije nestalih osoba, nastavlja rad na procesu traženja i ekshumacije posmrtnih ostataka žrtava ratnih zločina u svim krajevima Bosne i Hercegovine.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba