Odjeli u Tužilaštvu BiH

Podrška svjedocima

Službenike za podršku svjedocima Tužilaštva Bosne i Hercegovine možete kontaktirati na brojeve:

Tel: +387 (0)33 484 606 i +387 (0)33 484 607 
________________________________________________________________________________________

DA LI STE SVJEDOK ILI ŽRTVA?

Ukoliko ste svjedok ili oštećeni u krivičnom postupku možete, u ovom videu, pogledati korisne i praktične upute koje Vam mogu pomoći tokom procesa. Link: https://youtu.be/2tOsnD9zM5o.

Ukoliko je vaše dijete svjedok u krivičnom postupku, trebate znati da su mu zagarantovana određena prava, a više informacija o pravima djece u krivičnim postupcima možete saznati u sljedećem videu: https://youtu.be/yPfK7ha-yxc.

Materijali su nastali na osnovu publikacije "Šta je dobro znati ako sam oštećeni/svjedok", a u sklopu projekata "Strategija postupanja s osobama koje dolaze u kontakt s tužilaštvima - Podrška tužilaštvima u implementaciji medijske komponente" i "Jačanje kapaciteta tužilaštava za profesionalno postupanje i osjetljivost za potrebe oštećenih svjedoka"

"Ovaj video sadržaj nastao je u okviru projekta VSTV BiH: Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa."


Informativni letak pogledajte ovdje:
Da li ste svjedok ili žrtva?


UPOZNAJ SVOJA PRAVA I DUŽNOSTI“ 

U cilju boljeg informisanja lica koja su oštećena krivičnim djelom, kao i svjedoka u krivičnom postupku, Misija OSCE-a u BiH je pripremila letak pod nazivom „Upoznaj svoja prava i dužnosti“.

Ovaj letak oštećenima i svjedocima u krivičnom postupku daje jasna i konkretna objašnjenja njihovih prava i obaveza i na taj način olakšava njihovo sudjelovanje u krivičnom postupku.

Pored ovoga, oštećenima je na raspolaganju i Obrazac namijenjen podnošenju imovinsko-pravnog zahtjeva u okviru krivičnog postupka.

Primjena ovog uputstva i obrasca ima za cilj olakšati ostvarivanje prava oštećenih u krivičnom postupku u BiH, te pružiti podršku oštećenima kroz osiguravanje praktičnih informacija o njihovom pravnom položaju.

Također, organizacija TRIAL International ured u BiH koja je specijalizovana za podršku žrtvama izradila je praktični vodič za ostvarivanje naknade štete u krivičnom postupku u predmetima ratnih zločina. U ovoj brošuri žrtve ratnih zločina ili drugih krivičnih djela mogu pronaći sve pojedinosti o tome kako tražiti naknadu štete u okviru krivičnog postupka. Vodič daje odgovore kako oštećeni mogu ostvariti besplatnu pravnu pomoć i kako se mogu uključiti u krivični postupak radi naknade štete.

Vodič upućuje oštećene žrtve u njihova prava i odgovara na najčešća pitanja o imovinskopravnom zahtjevu, ali daje i informacije o besplatnoj pravnoj pomoći i psihološkoj podršci koja im je dostupna.
Isti se nalaze na linku ispod.


OSCE LETAK -Žrtva ste ili svjedok krivičnog djela? Upoznajte se sa vašim pravima i obavezama Vodič za ostvarivanje prava naknade štete u krivičnom postupku 
 

Ured za pružanje besplatne pravne pomoći u sastavu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine uspostavljen je Zakonom o pružanju besplatne pravne pomoći (“Službeni glasnik BiH”, broj 83/16), te je nadležan za pružanje besplatne pravne pomoći pri tijelima i institucijama Bosne i Hercegovine u opsegu i oblicima utvrđenim spomenutim zakonom.

 

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMA I OŠTEĆENIMA U KRIVIČNIM POSTUPCIMA

 

UDRUŽENJE “VAŠA PRAVA”

Link :  www.vasaprava.org

mail :  thb@vasaprava.org

 

 

Kontakti:

VPBiH Sarajevo 
Safeta Hadžića 66 A
71000  Sarajevo 

+387 33 789 105


 VPBiH Tuzla 
Rudarska 63, 75000 Tuzla 
+387 35 210 210 

 

VPBiH Mostar 
Hasana Zahirovića, Lace bb
88000 Mostar 
+387 36 558 580


 VPBiH Prijedor 
Kralja Aleksandra br. 29
79000 Prijedor 
+387 52 241 290 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

OBAVEZNO UPUTSTVO O POSTUPANJU TUŽILACA U ODNOSU NA IMOVINSKOPRAVNE ZAHTJEVE OŠTEĆENIH U PREDMETIMA RATNIH ZLOČINA - RADNJI IZVRŠENJA SILOVANJA I SEKSULANOG NASILJA - I KRIVIČNIH DJELA TRGOVINE LJUDIMA

 

 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba