Ударне групе

Ударна група за борбу против трговине људима и организиране илегалне имиграције

Одлуком Савјета  министара ("Службени гласник БиХ" бр. 3/04) формирана је Ударна група за борбу против трговине људима и организоване илегалне имиграције, као облика организованог криминала. Ударна група дјелује на подручју цијеле Босне и Херцеговине и у њен састав улазе представници тужилаштава, органа унутрашњих послова, порезних органа, финансијске полиције, Државне граничне службе, дакле сви који могу да дају допринос у борби против трговине људима и илегалне имиграције. Ударна група блиско сарађује са Државним координатором за борбу против трговине људима и илегалне имиграције, као и са Европском полицијом, Министарством правде при Амбасади САД у Сарајеву, ИЦИТАП-ом, међународном организацијом за миграције ИОМ и различитим невладиним организацијама, које се баве заштитом жртава трговине људима: "Удружење ХО међународни Форум солидарности", Удружење "Жена БиХ" Мостар, Организација жена "Лара" Бијељина, Фондација "Ла страда" Босна и Херцеговина, Центар за терапију жена "Медица" Зеница, Удружење "Ваша права" Босна и Херцеговина и другим..

Ударна група је надлежна да, под непосредним руковођењем Главног тужиоца Тужилаштва БиХ, осигурава сарадњу надлежних тијела и организација, проводи истраживање и образује оперативне истражне тимове који раде на прикупљању и размјени релевантних података и информација везаних за случајеве трговине људима и везане илегалне имиграције, а све у циљу њиховог сузбијања. У састав ударне групе, као стручни представници у име Тужилаштва БиХ, улазе и два тужиоца Посебног одјела за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва БиХ.

У јулу 2005. године сачињене су Процедуре за поступање са жртвама трговине људима у Босни и Херцеговини, у складу с Конвенцијом УН-а у борби против транснационалног организованог криминала и њеног Протокола за спречавање, сузбијање и кажњавање трговине људима, другим међународним конвенцијама и протоколима, те позитивним прописима Босне и Херцеговине.

Током 2005. године уз финансијску и оперативну помоћ Ударне групе, вођена је истрага у неколико предмета Тужилаштва Босне и Херцеговине из области трговине људима.

 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba