Dokumenti

Ostali dokumenti


SREDNJOROČNI PLAN TUŽILAŠTVA BIH ZA PERIOD 2024-2026. GODINA:

AKCIONI PLAN SREDNJOROČNOG PLANA TUŽILAŠTVA BIH ZA PERIOD 2024-2026. GODINA

 

SREDNJOROČNI PLAN TUŽILAŠTVA BIH ZA PERIOD 2023-2025. GODINA:
- Dokument 1
- Dokument 2

SREDNJOROČNI PLAN TUŽILAŠTVA BIH ZA PERIOD 2022-2024. GODINA:
- Dokument 1
- Dokument 2

SREDNJOROČNI PLAN TUŽILAŠTVA BIH ZA PERIOD 2021-2023. GODINA:
- Dokument 1
- Dokument 2

 SREDNJOROČNI PLAN TUŽILAŠTVA BIH ZA PERIOD 2020-2022. GODINA:
 -  Dokument 1
 -  Dokument 2

SREDNJOROČNI PLAN TUŽILAŠTVA BIH ZA PERIOD 2019-2021. GODINA:
- Dokument 1
- Dokument 2

PROGRAM AKTIVNOSTI I MJERA NA PROVEDBI PREPORUKA FINANSIJSKE REVIZIJE ZA 2016. GODINU
SREDNJOROČNI PLAN TUŽILAŠTVA BIH ZA PERIOD 2018-2020. GODINA
AKCIONI PLAN SREDNJOROČNOG PLANA TUŽILAŠTVA BIH ZA PERIOD 2018-2020. GODINA

SREDNJOROČNI PLAN TUŽILAŠTVA BIH ZA PERIOD 2017-2019. GODINA:
- Dokument 1
- Dokument 2
- Dokument 3

PRIJEDLOG ZA OSTVARIVANJE IMOVINSKOPRAVNOG ZAHTJEVA (OSCE)

BROŠURA O NAKNADI ŠTETE NASTALE USLJED IZVRŠENJA KRIVIČNOG DJELA (OSCE)

IZVJEŠTAJ O NAPRETKU BiH U 2013. GODINI (EVROPSKA KOMISIJA)

SREDNJOROČNI PLAN TUŽILAŠTVA BIH ZA PERIOD 2016-2018. GODINA

ODLUKA O PREDVIDIVIM ROKOVIMA ZA 2023. GODINU

 

 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba