О Тужилаштву

Ријеч главног тужиоца

Поштовани грађани,

Именовањем на позицију главног тужиоца указано ми је велико повјерење, као и одговорност вођења најбројније тужилачке институције у Босни и Херцеговини.

Бити на челу институције која има 56 тужилаца и укупно око 250 запосленика захтијева озбиљан и систематичан приступ, професионалан однос према институцији и колегама, као и развој сарадње са партнерским полицијским и безбједносним агенцијама у Босни и Херцеговини и иностранству са којима ова институција, природом свог посла, остварује заједнички рад, сарадњу и синергију у успостави владавине права у Босни и Херцеговини.

Након преузимања вођења институције, моји први кораци били су анализа тренутног стања, те проналажење могућности унапређења рада и резултата које остварује Тужилаштво БиХ, заједно са партнерским полицијским и безбједносним агенцијама.

Нашим напорима настојаћемо учинити ефикасним процесуирање предмета у оба одјела Тужилаштва БиХ, Посебном одјелу за ратне злочине и Посебном одјелу за организовани криминал, привредни криминал и корупцију, те постићи што боље резултате, у чему очекујемо подршку јавности и грађана.

Јачање владавине права, ефикасно процесуирање свих облика незаконитости за које је надлежно Тужилаштво БиХ, као и стварање безбједног окружења за живот свих грађана Босне и Херцеговине, биће свакако приоритети у мом будућем раду.

Такође, радићемо на јачању регионалне и међународне сарадње у борби против свих облика прекограничног и међународног криминала, као и активностима које су повезане са приближавањем Босне и Херцеговине европским интеграцијама.

Наша мисија и циљ је владавина права и правна безбједност за све грађане Босне и Херцеговине, те учествовање у стварању правосудне заједнице у оквиру које дјелује Тужилаштво БиХ, а која ће испуњавати све услове и стандарде једне земље која је на путу за чланство у Европској унији.

На том путу свакако рачунамо на помоћ партнерских полицијских и безбједносних институција, институција извршне и законодавне власти у Босни и Херцеговини, међународних организација и невладиног сектора, али прије свега нам је потребна подршка грађана Босне и Херцеговине у нашим напорима и активностима да институција Тужилаштва дјелује у пуном капацитету у остваривању активности из своје надлежности, а у корист свих грађана наше земље.

С поштовањем,

                                                           Миланко Кајганић

                                Главни тужилац Тужилаштва-Тужитељства БиХ 

 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba