Ударне групе

Ударна група за борбу против тероризма и јачања способности за борбу против тероризма

У 2004. години, Одлуком Савјета министара Босне и Херцеговине, успостављена је Група за борбу против тероризма и јачање способности за борбу против тероризма (Ударна група) која  ради под вођством Тужилаштва Босне и Херцеговине и надзором Министарства безбједности БиХ.

Утемељењем Ударне групе за откривање кривичних дјела тероризма, институционализована је борба против тероризма у Босни и Херцеговини.

Током 2005. године, Тужилаштво Босне и Херцеговине обезбјеђивало је сарадњу и координисало рад тијела која учествују у борби против тероризма, прикупљањем информација о свим случајевима тероризма на територији Босне и Херцеговине и проводећи истраге.

Активности Тужилаштва Босне и Херцеговине, у овом сегменту огледале су се првенствено у откривању мреже која осигурава финансијску и сваку другу подршку лицима за којa се сумња да су повезана са појединцима, правним лицима или удружењима чије дјеловање указује на кривична дјела тероризма.

Тужилаштво Босне у Херцеговине, кроз учешће у раду ове Групе, залаже се за свеобухватан приступ проблему тероризма на начин да се у средини, каква је савремена босанскохерцеговачка реалност, морају процијенити потенцијална жаришта из којих би могле проистећи дјелатности, које су и разлог утемељења ове Ударне групе. Кроз сегмент дјелатности Групе, Тужилаштво Босне и Херцеговине је током 2005. године, радило на успостављању контакта и сарадње са експертима Савјета Европе и Савјета безбједности УН-а из области тероризма.

 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba