Односи с јавношћу - Формулари

Захтјев за интервју

Тужилаштво Босне и Херцеговине је институција чији је рад транспарентан и обзиром на велики интерес јавности за рад Тужилаштва БиХ, ова институција често комуницира с јавношћу и медијима, те о свом раду медије и грађане информише путем саопштења, информација, организовања прес конференција, итд.

Такође, путем Одсјека за односе с јавношћу Тужилаштва БиХ, могуће је добити одговоре на упите о раду Тужилаштва у писаном облику за новине, те аудио или визуелнe изјавe од упосленика Одсјека за односе с јавношћу.

Главни тужилац и тужиоци Тужилаштва БиХ иступају у медијима када се говори о битним питањима која се односе на рад Тужилаштва БиХ, као и темама везаним за правосудни систем, реформу правосуђа итд.

Међутим, треба имати у виду да, у складу са тужилачком етиком и важећим одредбама закона, тужиоци Тужилаштва БиХ често не могу давати одговоре или учествовати у интервјуима у којима се говори о конкретним предметима и предметима који су у раду.

Сви новинари и радници медија који желе адекватног сaговорника из Тужилаштва БиХ могу послати захтјев за интервју путем формулара на овој страници.

Љубазно Вас молимо да захтјев за интервју шаљете неколико дана унапријед.

Након пријема Вашег захтјева контактираће Вас особље Одсјека за односе с јавношћу, како би договорили детаље.

 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba