Прописи

Кривично право

КРИВИЧНИ ЗАКОН БиХ  - КЗБиХ  

Сл. гласник БиХ 

бр. 03/03

Исправка закона

Сл. гласник БиХ 

бр. 32/03

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ 

бр. 37/03

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ 

бр. 54/04

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ 

бр. 61/04

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ 

бр. 30/05

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ 

бр. 53/06

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ 

бр. 55/06

Закон о усвајању измјена Кривичног закона

Сл. гласник БиХ 

бр. 32/07

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ 

бр. 08/10

Допуна

Сл. гласник БиХ 

бр. 47/14

Измјена

Сл. гласник БиХ 

бр. 22/15

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ 

бр. 40/15

Измјена и допуне

Сл. гласник БиХ 

бр. 35/18

Допуна

Сл. гласник БиХ 

бр. 46/21

КРИВИЧНИ ЗАКОН БиХ 
Ово је неслужбена пречишћена верзија наведеног закона, што је потребно имати у виду при његовом кориштењу с обзиром да је званична верзија садржана у Службеном гласнику.

ЗАКОН О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ БиХ - ЗКПБиХ

Сл. гласник БиХ 

бр. 03/03

Исправка закона

Сл. гласник БиХ 

бр. 32/03

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ 

бр. 36/03

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ 

бр. 26/04

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ 

бр. 63/04

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ 

бр. 48/05

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ 

бр. 13/05

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ 

бр. 76/06

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ 

бр. 29/07

Закон о усвајању измјена Закона о кривичном поступку

Сл. гласник БиХ 

бр. 32/07

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ   

бр. 53/07

Закон о усвајању измјена Закона о кривичном поступку

Сл. гласник БиХ 

br. 76/07

Закон о усвајању Закона о измјенама и допунама ЗКП-а БиХ

Сл. гласник БиХ 

бр. 15/08

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ 

бр. 58/08

Измјене

Сл. гласник БиХ

бр. 12/09

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ

бр. 16/09

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ

бр. 93/09

Измјене

Сл. гласник БиХ

бр. 72/13

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ

бр. 65/18

ЗАКОН О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 
Ово је неслужбена пречишћена верзија наведеног закона, што је потребно имати у виду при његовом кориштењу с обзиром да је званична верзија садржана у Службеном гласнику.

ЗАКОН О УСТУПАЊУ ПРЕДМЕТА ОД СТРАНЕ МЕЂУНАРОДНОГ ТРИБУНАЛА ЗА БИВШУ ЈУГОСЛАВИЈУ ТУЖИЛАШТВУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И КОРИШТЕЊУ ДОКАЗА ПРИБАВЉЕНИХ ОД СТРАНЕ МЕЂУНАРОДНОГ ТРИБУНАЛА ЗА БИВШУ ЈУГОСЛАВИЈУ У ПОСТУПЦИМА ПРЕД СУДОМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Сл. гласник БиХ 

бр. 61/04

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ 

бр. 53/06

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ 

бр. 76/06

ЗАКОН О УСТУПАЊУ ПРЕДМЕТА 
Ово је неслужбена пречишћена верзија наведеног закона, што је потребно имати у виду при његовом кориштењу с обзиром да је званична верзија садржана у Службеном гласнику.


ЗАКОН О МЕЂУНАРОДНОЈ ПРАВНОЈ ПОМОЋИ У КРИВИЧНИМ СТВАРИМА


Сл. гласник БиХ 


бр. 53/09

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ 

бр. 58/13

ЗАКОН  О ПРИМЈЕНИ РИМСКОГ СТАТУТА МЕЂУНАРОДНОГ КРИВИЧНОГ СУДА И САРАДЊИ СА МЕЂУНАРОДНИМ КРИВИЧНИМ СУДОМ 


Сл. гласник БиХ 


бр. 84/09

ЗАКОН О ЗАШТИТИ СВЈЕДОКА ПОД ПРИЈЕТЊОМ И УГРОЖЕНИХ СВЈЕДОКА 

Сл. гласник БиХ 

бр. 03/03

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ 

бр. 21/03 

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ 

бр. 61/04

Исправка закона

Сл. гласник БиХ 

бр. 55/05

ЗАКОН О ЗАШТИТИ СВЈЕДОКА ПОД ПРИЈЕТЊОМ И УГРОЖЕНИХ СВЈЕДОКА
Ово је неслужбена пречишћена верзија наведеног закона, што је потребно имати у виду при његовом кориштењу с обзиром да је званична верзија садржана у Службеном гласнику.

ЗАКОН О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ СВЈЕДОКА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 


Сл. гласник БиХ

бр. 36/14


ЗАКОН БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ О ИЗВРШЕЊУ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА, ПРИТВОРА И ДРУГИХ МЈЕРА


Сл. гласник БиХ 


бр. 13/05

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ 

бр. 53/07

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ 

бр. 97/07

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ

бр. 37/09

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ

бр. 100/13

ЗАКОН БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ О ИЗВРШЕЊУ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА, ПРИТВОРА И ДРУГИХ МЈЕРА
Ово је службена пречишћена верзија Закона БиХ о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера, објављена у Службеном гласнику БиХ бр. 22/16

ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИСТИЧКИХ АКТИВНОСТИ

Сл. гласник БиХ 

бр. 47/14

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ

бр. 46/16

ЗАКОН О СЛОБОДИ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА

Сл. гласник БиХ 

бр. 28/00

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ 

бр. 45/06

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ 

  бр. 102/09

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ

         бр. 62/11

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ

бр. 100/13

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

Сл. гласник БиХ 

бр. 49/06

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ

бр. 76/11

Исправка

Сл. гласник БиХ

бр. 89/11

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ТАЈНИХ ПОДАТАКА

Сл. гласник БиХ 

бр. 54/05

Измјене и допуне

Сл. гласник БиХ 

бр. 12/09

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЛИЦА КОЈА ПРИЈАВЉУЈУ КОРУПЦИЈУ У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Сл. гласник БиХ

бр. 100/13

ЗАКОН О СТРАНЦИМА         

Сл. гласник БиХ   

бр. 88 /15

 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba