Propisi

Krivično pravo

KRIVIČNI ZAKON BiH - KZBiH

Sl. glasnik BiH

br. 03/03

Ispravka zakona

Sl. glasnik BiH

br. 32/03

Krivični zakon BiH

Sl. glasnik BiH

br. 37/03

Izmjene i dopune

Sl. glasnik BiH

br. 54/04

Izmjene i dopune

Sl. glasnik BiH

br. 61/04

Dopuna

Sl. glasnik BiH

br. 30/05

Izmjene i dopune

Sl. glasnik BiH

br. 53/06

Izmjene i dopune

Sl. glasnik BiH

br. 55/06

Zakon o usvajanju izmjena Krivičnog zakona

Sl. glasnik BiH

br. 32/07

Izmjene i dopune

Sl. glasnik BiH

br. 08/10

Dopuna

Sl. glasnik BiH

br. 47/14

Izmjena

Sl. glasnik BiH

br. 22/15

Izmjene i dopune

Sl. glasnik BiH

br. 40/15

Izmjena i dopune

Sl. glasnik BiH

br. 35/18

Dopuna

Sl. glasnik BiH

br. 46/21

Dopuna

Sl. glasnik BiH

br. 31/23

KRIVIČNI ZAKON BiH
Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju s obzirom da je zvanična verzija sadržana u Službenom glasniku.

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU BiH – ZKPBiH

Sl. glasnik BiH

br. 03/03

Ispravka zakona

Sl. glasnik BiH

br. 32/03

Zakon o krivičnom postupku BiH

Sl. glasnik BiH

br. 36/03

Izmjene

Sl. glasnik BiH

br. 26/04

Izmjene i dopune

Sl. glasnik BiH

br. 63/04

Izmjene i dopune

Sl. glasnik BiH

br. 13/05

Izmjene i dopune

Sl. glasnik BiH

 br. 48/05 

Izmjene i dopune

Sl. glasnik BiH

br. 46/06

Izmjene i dopune

Sl. glasnik BiH

br. 76/06

Izmjene i dopune

Sl. glasnik BiH

br. 29/07

Zakon o usvajanju izmjena Zakona o krivičnom postupku

Sl. glasnik BiH

br. 32/07

Izmjene i dopune

Sl. glasnik BiH

br. 53/07

Zakon o usvajanju izmjena Zakona o krivičnom postupku

Sl. glasnik BiH

br. 76/07

Zakon o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama ZKP-a BiH

Sl. glasnik BiH

 br. 15/08

Izmjene i dopune

Sl. glasnik BiH

br. 58/08

Izmjene

Sl. glasnik BiH

br. 12/09

Izmjene i dopune

Sl. glasnik BiH

br. 16/09

Izmjene i dopune

Sl. glasnik BiH

 br. 93/09

Izmjene

Sl. glasnik BiH

br. 72/13

Izmjene i dopune

Sl. glasnik BiH

br. 65/18

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU
Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju s obzirom da je zvanična verzija sadržana u Službenom glasniku.

ZAKON O USTUPANJU PREDMETA OD STRANE MEĐUNARODNOG TRIBUNALA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE I KORIŠTENJU DOKAZA PRIBAVLJENIH OD STRANE MEĐUNARODNOG TRIBUNALA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU U POSTUPCIMA PRED SUDOM BOSNE I HERCEGOVINE

Sl. glasnik BiH

br. 61/04

Izmjene i dopune

Sl. glasnik BiH

br. 46/06

Izmjena

Sl. glasnik BiH

br. 53/06

Zakon o usvajanju izmjena Zakona o ustupanju predmeta

Sl. glasnik BiH

br. 76/06

ZAKON O USTUPANJU PREDMETA
Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju s obzirom da je zvanična verzija sadržana u Službenom glasniku.


ZAKON O MEĐUNARODNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA


Sl. glasnik BiH


 br. 53/09

Izmjene i dopune

Sl. glasnik BiH

br. 58/13

ZAKON  O PRIMJENI RIMSKOG STATUTA MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA I SARADNJI S MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM SUDOM

   
  Sl. glasnik BiH


br. 84/09

ZAKON O ZAŠTITI SVJEDOKA POD PRIJETNJOM I UGROŽENIH SVJEDOKA

Sl. glasnik BiH

br. 03/03

Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka

Sl. glasnik BiH

br. 21/03

Izmjene i dopune

Sl. glasnik BiH

br. 61/04

Ispravka zakona

Sl. glasnik BiH

br. 55/05

ZAKON O ZAŠTITI SVJEDOKA POD PRIJETNJOM I UGROŽENIH SVJEDOKA
Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju s obzirom da je zvanična verzija sadržana u Službenom glasniku.

ZAKON O PROGRAMU ZAŠTITE SVJEDOKA U BOSNI I HERCEGOVINI

Sl. glasnik BiH

br. 36/14

ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA

Sl. glasnik BiH

br. 13/05

Izmjene i dopune

Sl. glasnik BiH

br. 53/07

Izmjene i dopune

Sl. glasnik BiH

br. 97/07

Izmjene i dopune

Sl. glasnik BiH

br. 37/09

Izmjene i dopune

Sl. glasnik BiH

br. 100/13

ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA
Ovo je službena prečišćena verzija Zakona BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera, objavljena u Službenom glasniku BiH br. 22/16

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI

Sl. glasnik BiH

br. 47/14

Izmjene i dopune

Sl. glasnik BiH

br. 46/16

ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA

Sl. glasnik BiH

br. 28/00

Izmjene i dopune

Sl. glasnik BiH

br. 45/06

Izmjene i dopune

Sl. glasnik BiH

  br. 102/09

Izmjene i dopune

Sl. glasnik BiH

       br. 62/11

Izmjene i dopune

Sl. glasnik BiH

br. 100/13

ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

Sl. glasnik BiH

br. 49/06

Izmjene i dopune

Sl. glasnik BiH

br. 76/11

Ispravka

Sl. glasnik BiH

br. 89/11

ZAKON O ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA

Sl. glasnik BiH

br. 54/05

Izmjene i dopune

Sl. glasnik BiH

br. 12/09

ZAKON O ZAŠTITI LICA KOJA PRIJAVLJUJU KORUPCIJU U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Sl. glasnik BiH

br. 100/13

ZAKON O STRANCIMA   

Sl. glasnik BiH

br. 88/15

Izmjena i dopuna

Sl. glasnik BiH

br. 34/21

 

 

 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba