Odjeli u Tužiteljstvu BiH

Odjel I (Posebni odjel za ratne zločine)

Posebni odjel za ratne zločine formiran je nakon donošenja paketa zakona koji je usvojen u Parlamentu BiH u prosincu 2004. godine, a koji su bili nužni da bi se predmeti sa MKSJ-a mogli procesuirati pred domaćim pravosudnim institucijama, kao i da bi se mogla preuzeti uloga Jedinice za pravila puta MKSJ-a koja je do svog zatvaranja pregledavala predmete ratnih zločina prije nego što domaći sudovi donesu odluku o lišenju slobode osumnjičenih za ratne zločine počinjene za području Bosne i Hercegovine. Odjel za ratne zločine je odgovoran za procesuiranje predmeta ratnih zločina koji su počinjeni na teritoriju Bosne i Hercegovine u periodu ratnih sukoba od 1992. do 1995. godine.

Posebni odjel za ratne zločine Tužiteljstva BiH počeo je sa radom 09. ožujka 2005. godine, a inauguraciji su nazočili mnogi zvaničnici bosanskohercegovačkog  pravosuđa, Haškog suda i međunarodne zajednice.

Posebni odjel za ratne zločine Tužiteljsva BiH radi na nekoliko vrsta predmeta:

·         Predmeti koje Haški tribunal ustupa domaćem pravosuđu sukladno Pravilu 11bis svojih Pravila o postupku i dokazima.  To su predmeti u kojima je Tribunal potvrdio optužnicu, ali nije započeo suđenje, no sudsko vijeće Tribunala donijelo je pravomoćnu odluku da se predmet ustupi domaćem pravosuđu na daljnje postupanje.

Predmeti 11bis, čije je prosljeđivanje počelo 2005. godine, su u narednim godinama pravomoćno okončani protiv svih osoba i završeni su osuđujućim presudama.

·         Predmeti Kategorije 2 iz Tužiteljstva Haškog tribunala u kojima je Tribunal proveo istragu, ali nije podigao optužnicu.  U ovim predmetima tužiteljske odluke su donesene do konca 2015. godine.

·         Svi predmeti koji su započeti u Tužiteljstvu BiH nakon formiranja Posebnog odjela za ratne zločine.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju Tužiteljstva BiH iz 2021. godine, izvršene su izmjene vezano za funkcioniranje tužiteljskih timova.

Posebni odjel za ratne zločine bavi se procesuiranjem počinitelja kaznenih djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom iz glave XVII Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine i u organizacijskom smislu svoj rad ostvaruje kroz funkcioniranje tužilačkih timova koji su ustanovljeni prema zemljopisno-regionalnoj strukturi Bosne i Hercegovine.

Posebnim odjelom za ratne zločine rukovode dva zamjenika glavnog tužitelja.

Posebni odjel za ratne zločine ima šest timova formiranih po regionalnom principu, raspoređenih u tri odsjeka:

- Odsjek I (Tim 4 i Tim 5);

- Odsjek II (Tim 1 i Tim 2); i

- Odsjek III (Tim 3 i Tim 6).

Timovi formirani po regionalnom principu su:

- Tim 1 - Sjeverozapadna Bosna i dio Posavine;

- Tim 2 - Srednja Bosna;

- Tim 3 - Istočna Bosna (dolina Drine) i dio Posavine;

- Tim 4 - Sarajevo i istočna Bosna uključujući i Foču;

- Tim 5 - Zapadna Hercegovina i dolina Neretve; i

- Tim 6 - Srebrenica.

PREDMETI EKSHUMACIJE

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine je zajedno sa novoosnovanim Institutom za nestale osobe Bosne i Hercegovine i Međunarodnim povjerenstvom za nestale osobe prepoznalo problem stvarne nadležnosti u izvršenju radnji ekshumacija okružnih i kantonalnih tužiteljstava tijekom 2008. godine. Na sastanku održanom dana 28.10.2008. godine u organizaciji Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, na kojem su bili nazočni glavni tužitelj Tužiteljstva BiH, glavni tužitelj Tužiteljstva FBiH, glavni tužitelj Tužiteljstva RS-a, glavni tužitelj Tužiteljstva Brčko distrikta BiH, te predstavnici Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine i Međunarodnog povjerenstva za nestale osobe, postignut je dogovor da u narednom razdoblju Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zaprima sve informacije vezane za nestale osobe, a gdje se ukaže potreba za izvršenje ekshumacije da upućuje Sudu Bosne i Hercegovine zahtjeve za izdavanje naredbi za ekshumaciju.

Glavni tužitelj Tužiteljstva BiH donio je odluku da se počev od 01.01.2011. godine svi zahtjevi i svi predmeti ekshumacije i reekshumacije rješavaju u Tužiteljstvu BiH i preko Suda BiH. Na ovaj način bit će konačno ispoštovane odredbe  Zakona o kaznenom postupku BiH o stvarnoj i mjesnoj nadležnosti za postupanje u predmetima ekshumacija osoba stradalih posljedicama kaznenih djela ratnih zločina.

U Tužiteljsvu BiH poduzete su odgovarajuće mjere na pripremi svih tehničkih i logističkih uvjeta radi realizacije budućih zahtjeva za ekshumacije. Akutni problem - pomanjkanje prostora, reflektira se i na ovu sferu aktivnosti Tužiteljstva, s obzirom da se može očekivati povećanje materijalne dokumentacije i dokaza nastalih izvršenjem ovih naredbi, a u budućem razdoblju će se pohranjivati u spisima i arhivi Tužiteljstva.

 Ispiši


www.tuzilastvobih.gov.ba