Dokumenti

Izvješća

Izvješća o radu Tužiteljstva BIH

Financijska izvješća Tužiteljstva BiH

FINANCIJSKO GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2020. GODINU:

 • Izvještaj o izvršenju budžeta za period januar - decembar 2020. godine
 • Izjava o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva Tužilaštva BiH
 • Bilans stanja na dan 31.12.2020. godine
 • Pregled prihoda, primitaka i finansiranja po ekonomskim kategorijama (01.01.-31.12.2020.)
 • Pregled rashoda po ekonomskim kategorijama (01.01.-31.12.2020.)
 • Ostali podaci za 2020 godinu

  FINANCIJSKO GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2019. GODINU:

  • Izvještaj o izvršenju budžeta za period januar - decembar 2019. godine
  • Izjava o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva Tužiteljstva BiH
  • Bilans stanja na dan 31.12.2019. godine
  • Pregled prihoda, primitaka i finansiranja po ekonomskim kategorijama (01.01.-31.12.2019.)

  FINANCIJSKO GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2018. GODINU:

  • Izvještaj o izvršenju budžeta za period januar - decembar 2018. godine

  FINANCIJSKO GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2017. GODINU:

  • Kompletno financijsko izvješće za 2017. godinu sa svim prilozima

  FINANSIJSKO GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU:

  • Kompletno finansijsko izvješće za 2016. godinu sa svim prilozima

  FINANSIJSKO GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2015. GODINU:

  • Dokument 1
  • Dokument 2
  • Dokument 3
  • Dokument 4

   

  Izvješća o reviziji Tužiteljstva BiH

  • Izvješće o reviziji Tužiteljstva BiH za 2012.godinu
  • Izvješće o reviziji Tužiteljstva BiH za 2011.godinu 
  • Izvješće o reviziji Tužiteljstva BiH za 2010.godinu 
  • Izvješće o reviziji Tužiteljstva BiH za 2009.godinu 
  • Izvješće o reviziji Tužiteljstva BiH za 2008.godinu 
  • Izvješće o reviziji Tužiteljstva BiH za 2007. godinu - prilog 
  • Izvješće o reviziji Tužiteljstva BiH za 2006.godinu 
  • Izvješće o reviziji Tužiteljstva BiH za 2005.godinu 
  • Izvješće o reviziji Tužiteljstva BiH za 2004.godinu 
  • Izvješće o reviziji Tužiteljstva BiH za 2003.godinu
 •  Ispiši


  www.tuzilastvobih.gov.ba