Документи

Семинари и конференције

Овдје можете прочитати изворне презентације и говоре тужилаца и сарадника у Тужилаштву БиХ

4-6.10.2007.г. - тужилац Милорад Барашин и  истражилац  Александар Фалаџић -  Презентација са савјетовања правника под називом “Октобарски правнички дани”; Бања Лука, на тему: КОМАНДНА ОДГОВОРНОСТ

29. и 30.10.2007.г. - тужилац Ибро Булић - Презентација са Међународне конференције под називом “Имплементација међународног хуманитарног права у националним системима”; Будимпешта, на тему: ПРИМЈЕНА МЕЂУНАРОДНИХ ИЗВОРА ПРАВА У БиХ

09.11.2007.г. -  Руководилац Одсјека за односе с јавношћу Борис Грубешић - Презентација са конференције ЕУПМ-а под називом "Сарадња агенција за спровођење закона са медијима"; Сарајево, на тему: КООРДИНАЦИЈА ДАВАЊА ИНФОРМАЦИЈА ТОКОМ КРИВИЧНИХ ИСТРАГА

12-14.11.2007.г. - тужитељица Весна Танчица - Говор тужитељице на конференцији под називом " Одговорност медија за подстрекавање на ратне злочине на подручју бивше Југославије "; Дубровник, на тему: МОГУЋНОСТ КРИВИЧНОГ ПРОГОНА ЛИЦА КОЈА СУ ВРШИЛА ПРОПАГАНДУ У МЕДИЈИМА

21-22.11.2007.г. - тужитељица Весна Танчица - Говор тужитељице на конференцији под називом " 3 конференција Главних тужилаца у БиХ "; Сарајево - ГОВОР

21-22.11.2007.г. - Главни тужилац Маринко Јурчевић - Говор Главног тужиоца на конференцији под називом " 3 конференција Главних тужилаца у БиХ "; Сарајевo - ГОВОР

29.11.2007.г. - Замјеник главног тужиоца и руководилац Посебног одсјека за РЗ David Schwendiman - Говор тужиоца на конференцији за новинаре; Сарајево -  ГОВОР

29.11.2007.г. - Замјеник главног тужиоца и замјеник руководиоца Посебног одсјека за РЗ Милорад Барашин - Говор тужиоца на конференцији за новинаре; Сарајево -  ГОВОР

18.12.2007.г. - Замјеник главног тужиоца и замјеник руководиоца Посебног одјела за РЗ Милорад Барашин - Говор тужиоца на конференцији за новинаре; Сарајевo - ГОВОР

03-07.02.2008.г. - Главни тужилац Маринко Јурчевић – Презентација са регионалне конференције, Атина, на тему: ЗАШТИТА СВЈЕДОКА У КРИВИЧНИМ ПОСТУПЦИМА, ДОСАДАШЊА ИСКУСТВА И ДЕТЕКТОВАНИ ПРОБЛЕМИ

27-28.03.2008.г. - В.д. главног тужиоца Милорад Барашин - Говор и презентација са конференције, Сарајево, на тему: ИНСТИТУТ СПОРАЗУМА О ПРИЗНАЊУ КРИВИЦЕ И ЊЕГОВА ПРИМЈЕНА У ПРЕДМЕТИМА ТУЖИЛАШТВА БиХ-ПРЕЗЕНТАЦИЈА

22-24.04.2009.г. - ДЕКЛАРАЦИЈА са регионалне конференције тужилаца "Међународна сарадња и правна помоћ у предметима са елементима организираног криминала", Сарајево, 22. до 24. април 2009. године

02-04.09.2009.г. - Главни тужилац Милорад Барашин - Презентација са конференције, Неум, на тему: ПРОВОЂЕЊЕ МЕХАНИЗАМА МЕЂУНАРОДНОГ ХУМАНИТАРНОГ ПРАВА

20.05.2010.г. - Главни тужилац Милорад Барашин - Излагање са конференције, Сарајево, на тему: КОРУПЦИЈА - ПРЕВЕНЦИЈЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНО СУЗБИЈАЊЕ

 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba