Документи

Индивидуални стручни радови (sr)

Ovdje možete pogledati stručne radove tužilaca Tužilaštva BiH i stručnih saradnika Tužilaštva BiH:

 

- Marinko Jurčević, glavni tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: "POLOŽAJ TUŽIOCA U KRIVIČNOM POSTUPKU"

- Marinko Jurčević, glavni tužilac Tužilaštva BiH, str. savjetnik Ramiz Huremagić - TEMA:  "ULOGA TUŽIOCA U ISTRAZI, SA POSEBNIM OSVRTOM NA NADZOR TUŽIOCA NAD RADOM OVLAŠTENIH SLUŽBENIH LICA"

- Marinko Jurčević, glavni tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: "DOMAĆE PROCESUIRANJE PREDMETA RATNIH ZLOČINA I TRANZICIONA PRAVDA"

-  Miroslav D. Marković, tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: "JEDNAKOST U POSTUPANJU I / ILI PRINCIP ISTINE"

-  Miroslav D. Marković, tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: "USTUPANJE KRIVIČNOG GONJENA STRANOJ DRŽAVI"

- Miroslav D. Marković,  tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: "ORGANIZOVANI KRIMINAL U PRESUDAMA SUDA BIH"

- Milorad Barašin, glavni tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: "ZAŠTITA I PRUŽANJE POMOĆI ŽRTVAMA/SVJEDOCIMA ORGANIZOVANOG KRIMINALA"

- Milorad Barašin, glavni tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: "ZAŠTITA I POMOĆ U ISTRAZI, PODRŠKA I POMOĆ TUŽILAŠTVIMA OD STRANE INSTITUCIJA VLASTI U ZAŠTITI SVJEDOKA KOJA DIREKTNO UTIČE NA EFIKASNOST ISTRAGE"

- Ibro Bulić, tužilac Tužilaštva BiH, TEMA: "PRAVNI KARAKTER KOMANDNE ODGOVORNOSTI I NJEN STATUS U MEĐUNARODNOM OBIČAJNOM PRAVU"

- Ismet Šuškić, tužilac Tužilaštva BiH, TEMA: "INTEGRIRANA FINANSIJSKA ISTRAGA USMJERENA KA ODUZIMANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINSKE KORISTI"

-  Diana Kajmaković, tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: "ISKUSTVA I PROBLEMI U PRIMJENI POSEBNIH ISTRAŽNIH RADNJI"

- Milorad Barašin, tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: "KOMANDNA ODGOVORNOST"

- Milorad Barašin, tužilac Tužilaštva BiH, Ćazim Hasanspahić, str. savjetnik Tužilaštva BiH - TEMA: "POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE: ZAKONITO PRESRETANJE

- Milorad Barašin,  tužilac Tužilaštva BiH - TEMA:  "ORGANIZOVANI KRIMINAL I KORUPCIJA U BIH"

- Milorad Barašin, Mirza Hukeljić, tužioci Tužilaštva BiH - TEMA: "PRETRESANJE POKRETNIH STVARI PREMA ZAKONU O KRIVIČNOM POSTUPKU"

- Ismet Šuškić, tužilac Tužilaštva BiH, TEMA: "ODUZIMANJE IMOVINE STEČENE KRIVIČNIM DJELIMA U BiH"

- mr.sci. Aleksandar Faladžić, str. savjetnik-kriminalista - TEMA: "ODUZIMANJE PRIHODA STEČENIH KRIVIČNIH DJELIMA"

- Miroslav Janjić, tužilac Tužilaštva BiH; doc.dr. Aleksandar Faladžić,str. savjetnik-kriminalista - TEMA: "SARADNJA TUŽIOCA I POLICIJSKIH AGENCIJA SA ASPEKTA EFIKASNOSTI OTKRIVANJA I DOKAZIVANJA KRIVIČNIH DJELA PREMA ZKP-u"

- Vladimir. M. Simović,  tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: "OBILJEŽJA ISTRAGE U ZAKONU O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE: AKTUELNA PITANJA I PRIORITETI DE LEGE FERENDA"

- Miroslav D. Marković, tužilac Tužilaštva BiH, Zamjenik rukovodioca Odjela III Tužilaštva BiH - TEMA : 'ODLUKA ESLJP U PREDMETU MAKTOUF DAMJANOVIC I VREMENSKO VAZENJE KAZNENOG ZAKONA'

- Miroslav D. Marković, tužilac Tužilaštva BiH, Zamjenik rukovodioca Odjela III Tužilaštva BiH - TEMA : ‘’PROCESNI POLOŽAJ TUŽITELJA U KAZNENOM POSTUPKU’’

- Miroslav D. Marković, tužilac Tužilaštva BiH, Zamjenik rukovodioca Odjela III Tužilaštva BiH - TEMA : Ne bis in idem – prekršajni i (ili) kazneni postupak – (ne)otklonjena dilema”

-Diana Kajmaković, tužilac Tužilaštva BiH , Davor Knežević, str. savjetnik-istražitelj Tužilaštva BiH - TEMA: "Primjena posebnih istražnih radnji, način prikupljanja u istrazi i izvođenje dokaza na glavnom pretresu”

- Saša Sarajlić, tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: “Svrha prethodnih prigovora na optužnicu u pozitivnom krivično-procesnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine”

-Ismet Šuškić, tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: “Borba protiv korupcije” 

- Mersudin Pružan, tužilac Tužilaštva BiH - TEMA: ''Privremeno udaljenje sudija i tužilaca od vršenja dužnosti po osnovu donesene naredbe o provođenju istrage''

- Dr. Milorad Barašin, tužilac Tužilaštva BiH; doc.dr. Aleksandar Faladžić,str. savjetnik-kriminalista – TEMA: “Odnos tužioca i OSL policijskih agencija u fazi provođenja istrage prema ZKP-u BiH”

- Саша Сарајлић, тужилац Тужилаштва БиХ; Тања Матовић, стручни сарадник Тужилаштва БиХ - ТЕМА: "Отварање и преглед привремено одузетих предмета и документације"

- Седин Идризовић, тужилац Тужилаштва БиХ - ТЕМА: "Измјена оптужнице на главном претресу - дилеме и различита примјена у пракси"

- Ведрана Мијовић, тужилац Тужилаштва БиХ - ТЕМА: "Процедуралне и непроцедуралне мјере застите свједока у Босни и Херцеговини"

- Мерсудин Пружан, тужилац Тужилаштва БиХ - ТЕМА: "Приговори приликом испитивања свједока на главном претресу"

- Владимир М. Симовић, тужилац Тужилаштва БиХ, коаутор - ТЕМА: "Сарадња Босне и Херцеговине са Међународним кривичним судом"

- Хасан Плех, стручни сарадник – савјетник - правник Тужилаштва БиХ - ТЕМА: "Кривичноправни аспекти заштите компјутерских система, анализа стања и de lege ferenda приједлози"

- Хасан Плех, стручни сарадник – савјетник - правник Тужилаштва БиХ - ТЕМА: "Руковођење полицијом путем полицијских комесара и независних одбора као перфидан модус утицаја политике на обављање полицијских послова

 - Мирсада Карахметовић, стручни сарадник-правник Тужилаштва БиХ, коаутор - ТЕМА: "Cyber криминал и заштита приватности у cyber свијету”   

- Сенад Осмић, тужилац Тужилаштва БиХ - ТЕМА: "Однос корупције и клијентелизма"

- Ивана Петковић, тужилац Тужилаштва БиХ; Џермин Пашић, тужилац Тужилаштва БиХ - ТЕМА: "Изазови приликом спровођења посебних истражних радњи у предметима организованог криминала”

- Ивана Петковић, тужилац Тужилаштва БиХ - ТЕМА: "Сукоб надлежности између Тужилаштва  Босне и Херцеговине и тужилаштава у Босни и Херцеговини"

- Владимир М. Симовић, тужилац Тужилаштва БиХ - ТЕМА: "Удружени злочиначки подухват - могућности и ограничења"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba