O Tužiteljstvu

Nadležnosti

Ustav Bosne i Hercegovine uspostavio je nadležnost tužiteljstava na entitetskoј razini, dok je Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine uspostavljeno naknadno kao institucija s posebnom nadležnošću za postupanje pred Sudom Bosne i Hercegovine u kaznenim djelima propisanim Zakonom o Sudu BiH, Zakonom o Tužiteljstvu BiH, Kaznenim zakonom BiH, Zakonom o kaznenom postupku BiH, Zakonom o ustupanju predmeta od strane Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju Tužiteljstvu BiH.

Nadležnost i područje djelovanja Tužiteljstva propisani su Zakonom o Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, prema komu je Tužiteljstvo:

Tužiteljstvo BiH je sui generis institucija, te nije nadređeno entitetskim tužiteljstvima nego je njegova nadležnost ograničena na procesuiranje kaznenih djela propisanih gore navedenim zakonima.

Druga tužiteljstva u BiH uspostavljena su sukladno postojećem političko-administrativnom ustroju Bosne i Hercegovine tako da je:

Federalno tužiteljstvo F BiH „vrhovno“ tužiteljstvo za deset kantonalnih tužiteljstava s područja F BiH.
Republičko tužiteljstvo RS je „vrhovno“ tužiteljstvo za pet okružnih tužiteljstava na području Republike Srpske.
Javno tužiteljstvo Brčko distrikta BiH je nadležno za područje Distrika.

Šema organizacije svih tužilaštava u BiH

 Ispiši


www.tuzilastvobih.gov.ba