Linkovi

Državne institucije  u Bosni i Hercegovini

Sud Bosne i Hercegovine 

Adresa : Kraljice Jelene 88, 71 000 Sarajevo 
Telefon: +387 33 707 100
Fax: +387 33 707 224
e-mail: pios@registrarbih.gov.ba

Ministarstvo pravde BiH 

Adresa: Trg BiH 1,  71 000 Sarajevo
Telefon: +387 33 223 503
Fax: + 387 33 223 503
e-mail: info@mpr.gov.ba

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH

Adresa : Kraljice Jelene 88 , 71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 707 500
Fax: +387 33 707 550
e-mail: press@hjpc.ba
Portal pravosudja BiH- Pravosudje.ba

Ured za reviziju

Adresa: Muvekita 4, 71 000 Sarajevo
Telefon: +387 33 264 740
Fax: +387 33 269 300
e-mail: saibih@bih.net.ba

Predsjedništvo BiH

Adresa: Titova 16, 71 000 Sarajevo
Telefon: +387 33 556 140 i 557 040
Fax: +387 33 556 050
e-mail: press@predsjednistvobih.ba

Parlamentarna skupština BiH

Adresa: Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo
Telefon: +387 33 284 441 i  284 447
Fax: +387 33 284 447
e-mail: press@parlament.ba

Vijeće ministara BiH

Adresa: Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo
Telefon: +387 33 211 581
Fax: +387 33 205 347
e-mail: cmpress@smartnet.ba

Ministarstvo za ljudska prava BiH

Adresa: Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo
Telefon: +387 33 223 503
Fax: +387 33 223 503
e-mail: kabmin@mhrr.gov.ba


Tužilaštva u Bosni i Hercegovini i susjednim  zemaljama

Kantonalno tužilaštvo-Sarajevo

Adresa: Šenoina br.1, 71 000 Sarajevo
Telefon: +387 33 207 186
Fax: +387 33 207 186

Kantonalno tužilaštvo ZE-DO kantona

Adresa: Trg BiH,  72 000 Zenica
Telefon: +387 32 448 900
Fax: +387 32 448 908

Kantonalno tužilaštvo Tuzla

Adresa: Maršala Tita 137, 75 000 Tuzla
Telefon: +387 35 306 100
Fax: +387 35 306 114

Kantonalno tužilaštvo U-S kantona Bihać

Adresa: Bosanska 2, 77 000 Bihać
Telefon: +387 37 222 252
Fax: +387 37 228 496

Javno tužilaštvo Brčko Distrikta BiH

Adresa: Trg pravde 10, 76100 Brčko
Telefon: +387 49 217 227
Fax: +387 49 219  088

Okružno tužilaštvo Bijeljina

Adresa: Vuka Karadžića 3 , 76 300 Bijeljina
Telefon: +387 55 202 856
Fax: +387 55 209 152

Оkružno tužilaštvo Doboj

Adresa: Svetog Save 22, 74 000 Doboj
Telefon: +387 53 241 656
Fax: +387 53 241 694

Okružno tužilaštvo Istočno Sarajevo

Adresa: Karađorđeva 5, 71 123 Ist. Sarajevo
Telеfon: +387 57 343 225
Fax: +387 57 343 234

Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije

Telefon: +381 11 3082 673
Fax: +381 11 3082 782
e-mail: info@tuzilastvorz.org.rs  

Državno odvjetništvo - DORH

Adresa: Gajeva 30a, 10 000  Zagreb
Telefon: +385 4591 888
e-mail: tajnistvo.dorh@dorh.hr

Međunarodne institucije i asocijacije

Asocijacija policijskih agencija EU

Adresa: Box 908 50, 2509 LW The Hague 
The Netherlands
Telefon:  + 31 70.302.5000

Vijeće Evrope

Telefon: +33 (0)3 88 41 25 60
Fax: +33 (0)3 88 41 39 11
e-mail : pressunit@coe.int

Mreža zemalja Jugoistočne Evrope za borbu protiv organizovanog kriminala (SECI)

Telefon: +4021 303.60.09
Fax:  +4021 303.60.77
e-mail :  secretariat@secicenter.org

Savjetodavno udruženje tužilaca Jugoistočne Evrope (SEEPAG) 

Telefon:  0040 21 303 60 83
Fax:  0040 21 303 60 75
e-mail: sschachter@secicenter.org

PROSECO Projekat

Telefon: +33 3 90 21 40 26
Fax: +33 3 90 21 56 50
e-mail: maria.oreshkina@coe.int

 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba