Pravna suradnja

Suradnja sa tužiteljstvima jugoistočne Europe/zapadnog Balkana

U procesu suradnje zemalja regije, 30.03.2005. godine, došlo je do zaključenja „Memoranduma o razumijevanju između Ureda Javnog tužitelja Republike  Makedonije, Ureda Javnog tužitelja Republike Albanije, Ureda glavnog tužitelja Bosne i Hercegovine, Ureda državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ureda republičkog tužitelja Republike Srbije, Ureda javnog tužitelja Republike Crne Gore“ kao zemalja Zapadnog Balkana u okviru CARDS projekta u kojem je aktivno učešće uzelo Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine.

Potpisnice navedenog Memoranduma su se suglasile da će surađivati na području suzbijanja, provođenja istraga i kaznenog gonjenja počinitelja kaznenih djela iz oblasti organiziranog kriminala, kriminalnih grupa i zločinačkih organizacija. Suradnja se ostvaruje kroz razmjenu podataka, dokumenata i dokaza koji se odnose na sve oblike organiziranog kriminala. Potpisnici, nadalje, surađuju s ciljem sprječavanja i suzbijanja korupcije i drugih mogućih oblika organiziranog kriminala. Potpisnice su se obvezale da će procijeniti svoje nacionalne propise i praksu radi poboljšanja zakonskih okvira i mehanizama u borbi protiv organiziranog kriminala.

Kao mehanizam za provedbu suradnje utvrđena je Nacionalna kontaktna točka u Tužiteljstvu BiH, koja čini sastavni dio rasprostranjene regionalne tužiteljske mreže kontaktnih točaka zemalja potpisnica Memoranduma.

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, svjesno porasta teških kaznenih djela, posebno organiziranog kriminala, nedozvoljene trgovine drogom, krijumčarenja ljudi, trgovine ljudima, trgovine oružjem, korupcije, pranja novca i međunarodnog terorizma u svezi povezanim kaznenim djelima, zaključilo je više pojedinačnih Sporazuma o suradnji sa tužiteljstvima zemalja najbližeg okruženja:

„Protokol o suglasnosti u ostvarivanju i unapređenju međusobne suradnje u borbi protiv svih oblika teškog kriminala, posebice organiziranog kriminala, nedozvoljene trgovine narkoticima, krijumčarenja ljudima, trgovine oružjem, korupcije, pranja novca, međunarodnog terorizma, ratnih zločina i sličnih pitanja od zajedničkog interesa između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Tužiteljstva Bosne i Hercegovine“ koji je potpisan u siječnju 2005. godine.

„Protokol o suglasnosti u ostvarivanju i unapređenju međusobne suradnje u borbi protiv svih oblika teškog kriminala, posebice organiziranog kriminala, nedozvoljene trgovine narkoticima, krijumčarenja ljudima, trgovine oružjem, korupcije, pranja novca, međunarodnog terorizma, ratnih zločina i sličnih pitanja od zajedničkog interesa između između Vrhovnog državnog tužitelja Republike Crne Gore i Tužiteljstva Bosne i Hercegovine“ koji je potpisan u svibnju 2005. godine.

„Protokol o suglasnosti u ostvarivanju i unapređenju međusobne suradnje u borbi protiv svih oblika teškog kriminala, posebice organiziranog kriminala, nedozvoljene trgovine narkoticima, krijumčarenja ljudima, trgovine oružjem, korupcije, pranja novca, međunarodnog terorizma, ratnih zločina i sličnih pitanja od zajedničkog interesa između između Repuličkog tužilaštva Srbije i Državnog Tužiteljstva Bosne i Hercegovine“ koji je potpisan u srpnju 2005. godine.

„Sporazum o suglasnosti u ostvarivanju međusobne suradnje u borbi protiv svih oblika teškog kriminala, između Ureda javnog tužitelja Republike Makedonije i Tužiteljstva Bosne i Hercegovine“ zaključen u ožujku 2005. godine.

 Ispiši


www.tuzilastvobih.gov.ba