Односи с јавношћу

ПОДНОШЕЊЕ ПРИТУЖБИ КАНЦЕЛАРИЈИ ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА

Уколико сматрате да у одређеном случају постоји повреда дужности почињена од стране тужиоца, имате право Канцеларији дисциплинског тужиоца при Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине поднијети притужбу. Канцеларија дисциплинског тужиоца има надлежност да прима притужбе против судија и тужилаца, да води дисциплинске поступке, те утврђује дисциплинску одговорност и изриче дисциплинске мјере судијама и тужиоцима. Канцеларија покреће истраге на властиту иницијативу или по притужби, коју може поднијети свако лице или организација, а која може бити уложена у писменој форми или лично у Канцеларији дисциплинског тужиоца, уз доказе који поткрепљују наводе из притужбе.

Уколико Канцеларија дисциплинског тужиоца установи да се ради о неоснованој притужби, исту ће одбацити те ће о томе обавијестити подносиоца притужбе.

У случају да поднесена притужба оправдава истрагу, Канцеларија дисциплинског тужиоца покренуће истрагу која укључује правну анализу, прикупљање додатних информација од подносиоца притужбе, узимање изјава од свједока, подносиоца притужбе, те тражење изјашњења од тужиоца који је предмет истраге, као и доставу исправа и других информација од било којег другог лица или организације. Након проведене истраге, Канцеларија утврђује постоји ли довољно доказа о дисциплинском прекршају учињеном од стране тужиоца, а у сврху покретања дисциплинског поступка.

Канцеларија ће одбацити притужбу у случају наступања застарјелости утврђене законом или ако након проведене истраге установи да нема довољно доказа о учињеном дисциплинском прекршају, о чему обавјештава подносиоца притужбе.

Детаљне информације о процесу подношења притужбе и току дисциплинског поступка, укључујући и формуларе за подношење притужбе, можете пронаћи овдје.

 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba