Vijesti

PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI NA PODRUČJU SREBRENICE

04.01.2022. 13:10

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine podigao je optužnicu protiv:

PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI NA PODRUČJU SREBRENICE

-      Živanović Milenka, rođenog 1946. godine u Ratkovićima, Srebrenica.

Optuženi se tereti da je kao general i komandant Drinskog korpusa VRS, 1995. godine, kao učesnik udruženog zločinačkog poduhvata vršio planiranje i rukovođenje aktivnostima  jedinica Drinskog korpusa u  rasprostranjenom i sistematičnom napadu usmjerenom protiv bošnjačkog civilnog stanovništva na području Srebrenice i Žepe.

U optužnici se navodi da je optuženi, počevši od mjeseca marta 1995. pa do sredine jula te godine, u više navrata, izvršio blokiranje zaštićene zone Srebrenica, sprečavao snabdijevanje, kao i naredio artiljerijske napade na civilno stanovništvo i ciljeve na području Srebrenice kako bi se stvorili nepodnošljivi životni uslovi i civilno stanovništvo prisilio da napusti svoje domove i imovinu.

Također, optuženi se tereti za artiljerijske i pješadijske napade na stanovništvo koji su rezultirali smrću više osoba, kao i napade na stanovništvo prilikom napuštanja Srebrenice i napad na položaje snaga UN-a sa ciljem njihovog onesposobljavanja za zaštitu civila. Nadalje, optuženi se tereti da je vršio mobilizaciju svih raspoloživih vozila i potrebnog goriva sa ciljem prisilnog progona civilnog stanovništva sa područja Srebrenice, kao i transporta zarobljenih muškaraca i dječaka koji su prisilno odvojeni radi zarobljavanja i ubijanja.

Optuženi se također tereti da su vojne i policijske jedinice pod njegovom komandom učestvovale u zarobljavanju više hiljada muškaraca i dječaka sa područja Srebrenice, na putnoj komunikaciji Bratunac-Milići, kao i njihovom nezakonitom zatvaranju i transportu.

Tužilaštvo BiH će navode optužnice dokazivati pozivanjem većeg broja svjedoka, kao i iznošenjem većeg broja materijalnih dokaza, uključući i dokumentaciju dobijenu saradnjom sa Tužilaštvom i Sudom MRMKS-a u Den Haagu.

Redigovana optužnica


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba