Vijesti

PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV 8 OSOBA OPTUŽENIH ZA ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI NA PODRUČJU BOSANSKOG NOVOG/NOVOG GRADA

30.12.2021. 15:23

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv:

PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV 8 OSOBA OPTUŽENIH ZA ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI NA PODRUČJU BOSANSKOG NOVOG/NOVOG GRADA

- DRAGANA ĐURIĆA, rođenog 1963. godine u Bosanskom Novom/Novi Grad, državljanina BiH,

- SIME LIČINE, rođenog 1969. godine u Bosanskom Novom/Novi Grad, državljanina BiH,

- NEDELJKA PILIPOVIĆA, rođenog 1969. godine u Kozarskoj Dubici, državljanina BiH,

- ŽARKA KALINIĆA, rođenog 1971. godine u Bosanskom Novom/Novi Grad, državljanina BiH,

- MIRE BOSANČIĆA, rođenog 1969. godine u Bosanskom Novom/Novi Grad, državljanina BiH,

- BOGDANA GRABA, rođenog 1962. godine u Bosanskom Novom/Novi Grad, državljanina BiH,

- ŽARKA GRABA, rođenog 1966. godine u Bosanskom Novom/Novi Grad, državljanina BiH, i

- JOVANA GRABA, rođenog 1970. godine u Bosanskom Novom/Novi Grad, državljanina BiH.

Optuženi se terete da su, u okviru širokog i sistematičnog napada VRS usmjerenog protiv stanovništva bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području Bosanskog Novog/Novog Grada i okoline, u periodu od aprila mjeseca 1992. godine pa do kraja novembra 1995. godine, kao pripadnici Voda vojne policije Lake novogradske brigade VRS, postupali suprotno osnovnim odredbama međunarodnog humanitarnog prava, te počinili ratne zločine nad žrtvama bošnjačke i hrvatske nacionalnosti koji su bili protivpravno zatvoreni u logoru Vatrogasni dom.

Zatvorene civile, prema navodima optužnice, optuženi su mučili, zlostavljali, premlaćivali na surove načine i nečovječno postupali prema njima nanoseći im teške i po život opasne ozljede, od kojih i danas imaju trajne posljedice. U optužnici se navodi da je od posljedica zlostavljanja nekoliko civila preminulo, a više zatvorenika je od strane optuženih odvedeno u nepoznatom pravcu, gdje su ubijani, a da posmrtni ostaci više ubijenih osoba ni do danas nisu pronađeni.

Optuženi se terete da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. KZ-a BiH.

Navode optužnice tužilaštvo će dokazivati pozivanjem 45 svjedoka i prilaganjem više od 150 materijalnih dokaza.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.

Redigovana optužnica

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba