Vijesti

OPTUŽENI ZA CYBER KRIMINAL SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU

28.09.2021. 12:36

Predviđena kazna zatvora od 3 godine, oduzimanje imovinske koristi u iznosu od 35 400 KM, kao i putničkog motornog vozila optuženog.

OPTUŽENI ZA CYBER KRIMINAL SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU

Optuženi Asmir Mulaj (1988) iz Živinica, u potpunosti je sporazumno priznao krivicu za krivična djela neovlaštenog prometa opojnim drogama, oštećenje računalnih podataka i programa i pranje novca.

Sporazumnim priznanjem previđena je bezuslovna kazna zatvora u trajanju od 3 godine, oduzimanje novčanih sredstava u iznosu od 35 400 KM od optuženog, kao i oduzimanje putničkog motornog vozila, kao nezakonite imovinske koristi od optuženog.

Sporazumnim priznanjem, optuženi je u potpunosti prihvatio odgovornost za krivična djela za koja ga tereti Tužilaštvo BiH, te se odrekao prava na suđenje, kao i prava na žalbu na presudu koju mu na osnovu sporazuma izrekne Sud BiH.

Nakon razmatranja sporazuma, Sud BiH je prihvatio sporazum i izrekao kaznu optuženom.

Tokom provedene akcije u ovom predmetu zaplijenjena je veća količina elektronske i kompjuterske opreme, uključujući i sofisticirane programe korištene za izvršenje krivičnih djela.

Ovaj predmet predstavlja dio obimne istrage kompjuterskog kriminala u BiH i regionu, u koju su uz predstavnike Tužilaštva BiH bili uključeni i policijski službenici specijalizovani za kompjuterski i visokotehnološki kriminal iz MUP-a RS i Federalne uprave policije, a na osnovu odobrenja međunarodne pravne pomoći, bili su prisutni i eksperti za kompjuterski kriminal iz SR Njemačke. 

Na području SR Njemačke i EU također je provedena akcija koja je obuhvatila je veći broj osoba, za koje su prikupljeni dokazi da su sudjelovale u nezakonitim aktivnostima putem interneta.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba