Vijesti

TUŽILAŠTVO BiH, U SKLADU SA REVIDIRANOM DRŽAVNOM STRATEGIJOM, NEMA OBAVEZU DOSTAVLJATI VIJEĆU MINISTARA IZVJEŠTAJE O PREDMETIMA SA STANDARNOM OZNAKOM

10.01.2021. 14:26

Tužilaštvo BiH obavezno je dostaviti navedene podatke Nadzornom organu za praćenje provođenja Državne strategije, koje još nije formirano. 

TUŽILAŠTVO BiH, U SKLADU SA REVIDIRANOM DRŽAVNOM STRATEGIJOM, NEMA OBAVEZU DOSTAVLJATI VIJEĆU MINISTARA IZVJEŠTAJE O PREDMETIMA SA STANDARNOM OZNAKOM

Povodom netačnih i iskonstruisanih informacija iznesenih na jednom internet portalu, Tužilaštvo BiH prinuđeno je obratiti se javnosti sa reagovanjem u kojem će iznijeti tačne informacije i činjenice.

Prije svega, bitno je istaći da je Tužilaštvo BiH u potpunosti ispoštovalo sve rokove i obaveze iz Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Tužilaštvo BiH je u obavezi dostaviti navedene podatke, u skladu sa Aneksom "B" Revidirane državne strategije, Nadzornom organu za praćenje provođenja Revidirane državne strategije, koje još nije formirano.

Iznesenim netačnim i iskonstruisanim navodima nanosi se šteta Tužilaštvu BiH koje je u svom dosadašnjem radu, za ratne zločine i teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava, optužilo više od 900 osoba iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.

Na osnovu optužnica ovog tužilaštva za ratne zločine izrečene su pravosnažne presude u trajanju od više od 3200 godina zatvora, što dovoljno govori o opredijeljenosti Tužilaštva BiH za kažnjavanje ratnih zločina i jačanje vladavine prava.

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba