Vijesti

OPTUŽENI ZBOG SUDJELOVANJA NA STRANIM RATIŠTIMA U SIRIJI PRIZNAO KRIVICU

05.01.2021. 14:27

U skladu sa sporazumom, za optuženog je predložena kazna zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci.  

OPTUŽENI ZBOG SUDJELOVANJA NA STRANIM RATIŠTIMA U SIRIJI PRIZNAO KRIVICU

Optuženi Ališić Emir, rođen 1970. godine u Sanskom Mostu, državljanin BiH, nalazi se u pritvoru, u prisustvu advokata u potpunosti je priznao krivicu za krivično djelo za koje ga tereti optužnica Tužilaštva BiH.

Optuženi je priznao krivicu za odlazak na područje Sirije, gdje se pridružio paravojnim formacijama koje su djelovale u okviru struktura tzv. ”ISIL“-a, koji je odlukom Vijeća sigurnosti UN-a proglašen terorističkom organizacijom.

Predložena kazna u skladu je sa ulogom i odgovornošću optuženog u izvršenju krivičnog djela.

U skladu sa priznanjem, za optuženog je predložena kazna zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci.

Nakon razmatranja sporazuma, isti je prihvaćen te je optuženom izrečena navedena kazna.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba