Vijesti

PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA POREZNU UTAJU U IZNOSU OD 37 000 KM

04.01.2021. 10:04

Optuženi su direktor, osoba ovlaštena za zastupanje i jedna pravna osoba (preduzeće) iz Pelagićeva, koji se terete da su za navedeni iznos oštetili budžet Bosne i Hercegovine.

 

PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA POREZNU UTAJU U IZNOSU OD 37 000 KM

Tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv:

1.   Brkić Milena, rođena 1963. godine u Šidu, Srbija, nastanjena u Pelagićevu, državljanka BiH i Srbije, osnivač i direktor Opšte zadruge „DOBRO POLJE“ sa p.o. Pelagićevo,

2.   Brkić Gavro, rođen 1961. godine u Pelagićevu, državljanin BiH, osoba ovlaštena za zastupanje Opšte zadruge „DOBRO POLJE“ sa p.o.

3.   Opšta zadruga „DOBRO POLJE“ sa p.o. Pelagićevo, upisano u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza u Regionalnom centru Banja Luka

Optuženi se terete da su, u svojstvu direktora i ovlaštene osobe navedenog preduzeća, ostvarili u ime pravne osobe „Dobro Polje“, opšta zadruga sa p.o. Pelagićevo,  oporezivi promet u iznosu od 219.705,00 KM koji su djelimično evidentirali u knjigovostvene evidencije pravne osobe, ali na koji nisu obračunali pripadajući iznos poreza na dodatu vrijednost u iznosu od 37.349,96 KM, niti ga iskazali u PDV prijavama za mjesečne periode tokom 2013. godine, podnesenim Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.

Optuženi se terete da su na navedeni način pričinili štetu budžetu Bosne i Hercegovine u iznosu od 37.349,96  KM, te u istom iznosu pribavili protivpravnu imovinsku korist.

Pravna osoba „Dobro Polje“, opšta zadruga sa p.o. Pelagićevo, tereti se da je kao pravna osoba raspolagala protivpravno ostvarenom imovinskom koristi u iznosu od 37.349,96  KM,  koju su  u ime, za račun i u korist pravne osobe ostvarili optuženi Brkić Milena i Brkić Gavro.

Optuženi se terete da su počinili krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 1. Krivičnog zakona BiH.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba