Vijesti

GLAVNA TUŽITELJICA UČESTVOVALA NA SASTANKU SPECIJALIZOVANIH TUŽILACA I ISTRAŽILACA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

24.07.2020. 20:21

 Na sastanku koji je održan putem video-konferencije razgovarano je o aktuelnoj situaciji u procesuiranju predmeta trgovine ljudima, kao i aktivnostima planiranim u budućnosti.

GLAVNA TUŽITELJICA UČESTVOVALA NA SASTANKU SPECIJALIZOVANIH TUŽILACA I ISTRAŽILACA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

Glavna tužiteljica Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Gordana Tadić, učestvovala je na radnom sastanku specijalizovanih tužilaca i istražilaca za borbu protiv trgovine ljudima, koji je okupio tužioce i policijske operativce iz institucija sa nivoa države, entiteta i Brčko distrikta BiH.

Aktivnosti su realizovane u okviru Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i organizovane ilegalne imigracije.

Na sastanku je glavna tužiteljica prezentovala model rada specijalizovanih tužilaca i istražilaca, kao i aktivnosti koje Tužilaštvo BiH preduzima u procesuiranju predmeta trgovine ljudima i ilegalnih migracija, te istakla da je naročito u vrijeme pandemije COVID 19 rad na ovoj vrsti predmeta bio izražen i aktivan.

Tokom sastanka razgovarano je o temama koje se odnose na aktivnosti Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u vezi sa jačanjem kapaciteta za borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, suzbijanju krijumčarenja migranata duž zapadnobalkanske obalne rute i drugim temama povezanim sa ovim oblastima.

U radu specijalizovanih tužilaca i istražilaca aktivnu podršku daje Međunarodna organizacija za migracije (IOM), a podršku u radu pruža i Ministarstvo pravde SAD-a i Ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini putem aktivnosti usmjerenih na jačanje vladavine prava u Bosni i Hercegovini.

Inicijalni sastanak specijalizovanih tužilaca i istražilaca upriličen je krajem mjeseca decembra prošle godine u Sarajevu. Na današnjoj video-konferenciji učestvovali su brojni predstavnici tužilaštava i policije iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba