Vijesti

TUŽIТЕLJSTVO BiH ODLUČNO ĆE PROCESUIRATI SVE POJAVE UGROŽAVANJA ZDRAVLJA I SIGURNOSTI GRAĐANA U OKVIRU SVOJE NADLEŽNOSTI

20.03.2020. 11:33

 

Učinkovito otkrivanje i procesuiranje svih kaznenih djela koja bi mogla ugroziti zdravlje i sigurnost građana, a u svezi sa sprječavanjem i zaštitom širenja korona virusa COVID-19, od izuzetne je važnosti jer se pokazalo da neodgovorno i nezakonito ponašanje pojedinca može prouzročiti nesagledivu štetu za građane.
TUŽIТЕLJSTVO BiH ODLUČNO ĆE PROCESUIRATI SVE POJAVE UGROŽAVANJA ZDRAVLJA I SIGURNOSTI GRAĐANA U OKVIRU SVOJE NADLEŽNOSTI

 

Tužiteljstvo BiH, zajedno sa partnerskim institucijama i agencijama za provedbu zakona sa kojima ostvaruje suradnju, prati dešavanja iz svoje nadležnosti vezana za počinjenje kaznenih djela koja bi mogla dovesti u opasnost zdravlje i sigurnost građana.

Procesuiranje kaznenih djela iz nadležnosti Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, koja se odnose na ugrožavanje zdravlja i sigurnosti građana, imat će prioritet u radu i žurnost u postupanju, a naročito kada su počinitelji službene osobe.

Nezakonito i neodgovorno ponašanje službenih osoba i pojedinaca može prouzročiti nesagledivu štetu, te je bitno da Tužiteljstvo BiH, kao i sva druga nadležna tužiteljstva u BiH, bez odlaganja procesuiraju počinitelje.

Tužiteljstvo BiH poziva sve građane da prijave nadležnim institucijama saznanja o svakom nepoštivanju odluka nadležnih institucija, te neodgovornom i nezakonitom ponašanju, kako bi se spriječile i prevenirale posljedice ovih kaznenih djela.

 Ispiši


www.tuzilastvobih.gov.ba