Vijesti

SASTANAK UDARNE GRUPE ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA I ORGANIZOVANE ILEGALNE IMIGRACIJE ODRŽAN U SARAJEVU

10.02.2020. 14:47

Sastankom je predsjedavala rukovoditeljica Udarne grupe, glavna tužiteljica Tužilaštva BiH, Gordana Tadić, a centralne teme odnosile su se na osnaživanje rada Udarne grupe, te aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine u borbi protiv trgovine ljudima. 

SASTANAK UDARNE GRUPE ZA BORBU PROTIV  TRGOVINE LJUDIMA I ORGANIZOVANE ILEGALNE IMIGRACIJE ODRŽAN U SARAJEVU

Na sastanku su sudjelovali članovi Udarne grupe, predstavnici tužilaštava, policijskih, sigurnosnih i agencija za provođenje zakona koji su uključeni u otkrivanje i procesuiranje ovih krivičnih djela, uz prisustvo predstavnika međunarodnih institucija.

Centralne teme sastanka odnosile su se na realizovanje i provođenje odredbi usvojene Strategije za suprotstavljanje trgovini ljudima u BiH, kao i Strategije integriranog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini 2019-2023. godine, a koje se odnose na nadležnosti institucija uključenih u rad Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i organizovane ilegalne imigracije, kao i povećan broj evidentiranih krivičnih djela krijumčarenja ljudi povezanih sa migrantskom situacijom u BiH.

Na sastanku je razgovarano o stanju u oblasti procesuiranja krivičnih djela međunarodne trgovine ljudima, kao i krivičnih djela trgovine ljudima propisanih zakonima entiteta i Brčko distrikta BiH, u čijem rješavanju će značajno doprinijeti Mreža specijalizovanih tužilaca i istražilaca za borbu protiv trgovine ljudima, kao i koordinacioni timovi, čija je uspostava u toku na svim nivoima vlasti u BiH.

Udarna grupa za borbu protiv trgovine ljudima i organizovane ilegalne imigracije, zajedno sa Mrežom specijalizovanih tužilaca i istražilaca za borbu protiv trgovine ljudima, kao i koordinacionim timovima sa svih nivoa, nastavit će intenzivne aktivnosti u okviru svojih nadležnosti, u cilju što efikasnije borbe protiv trgovine ljudima i organiziranih ilegalnih migracija.

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba