Vijesti

ZA POMAGANJE U GENOCIDU U SREBRENICI 1995. GODINE OPTUŽEN SAVČIĆ MILOMIR (1959)

31.12.2019. 13:16

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine podigao je optužnicu protiv:

ZA POMAGANJE U GENOCIDU U SREBRENICI 1995. GODINE OPTUŽEN SAVČIĆ MILOMIR (1959)

-      Savčić Milomira, rođenog 1959. godine u mjestu Sokolac, državljanin BiH i Srbije.

Optuženi se tereti  za zločin počinjen u vrijeme širokog i rasprostranjenog napada VRS i policije, 1995. godine, na stanovništvo zaštićene zone UN-a Srebrenica, u svojstvu komandanta 65. zaštitnog motorizovanog puka (ZMTP) Glavnog štaba VRS, u čijem sastavu je bio i bataljon vojne policije, da je u periodu od 11.07. do 15.07.1995. na području Nove Kasabe, svjesno pružio pomoć ostalim članovima udruženog zločinačkog poduhvata, generalu Ratku Mladiću, komandantu Glavnog štaba VRS, pukovniku Ljubiši Beari, načelniku za bezbjednost Glavnog štaba VRS, te drugim komandantima Drinskog korpusa i Zvorničke brigade VRS, kao i jedinicama policije, da prethodno zarobe i po kratkom postupku pogube i zakopaju vojno sposobne muškarce Bošnjake iz srebreničke enklave i na taj način ih unište kao etničku grupu na određenom prostoru.

Optuženi Savčić tereti se da je planirao, komandovao i nadzirao aktivnosti pripadnika 65. ZMTP VRS i Bataljona vojne policije prilikom zarobljavanja i zatvaranja više stotina  muškaraca bošnjačke nacionalnosti na više lokacija na području Nove Kasabe, te njihovom nezakonitom zatvaranju, zlostavljanju i ubistvima.

Optuženi Savčić Milomir tereti se da je, radnjama opisanim u optužnici, počinio krivično djelo pomaganje u genocidu iz člana 171. tačka a) i b) KZ-a BiH, u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 31. KZ-a BiH.

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba