Vijesti

PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI NA PODRUČJU SANSKOG MOSTA

31.12.2019. 12:58

Optuženi  Krunić Milorad se tereti za zločine počinjene nad žrtvama bošnjačke i hrvatske nacionalnosti sa područja Sanskog Mosta.

PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI NA PODRUČJU SANSKOG MOSTA

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine podigao je optužnicu protiv:

- KRUNIĆ MILORADA, rođenog 1953. godine u mjestu Bosanski Milanovac, općina Sanski Most, državljanina BiH i R Srbije.

Navedeni optuženi se tereti da je u periodu 1992. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada Vojske Republike Srpske, pripadnika milicije i paravojnih formacija usmjerenog protiv civilnog stanovništva bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području općine Sanski Most, u svojstvu pripadnika rezervnog sastava milicije, postupao suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava.

U okviru napada granatirani su civilni objekti, stanovništvo istjerano iz svojih domova koji su zapaljeni i pljačkani, a istjerano civilno stanovništvo razdvajano, odvajani muškarci od žena i djece, a potom zatvarani u formirane zatvoreničke objekte u Sanskom Mostu, gdje su zatvoreni muškarci bili izloženi fizičkom i psihičkom zlostavljanju, a veliki broj zatvorenika transportovan u logor “Manjača” na Manjači.

Optuženi se tereti da je dana 11.06.1992. godine predvodeći grupu njemu poznatih pripadnika iz pratnje, sudjelovao u transportu muškaraca iz zatvoreničkih objekata Sportska dvorana i preduzeća “Betonirka” u logor “Manjača”, nadzoru konvoja, kada je odvojio 6 civila, a nakon toga sudjelovao u ubistvu tih civila koji su u povratku konvoja sa Manjače ubijeni iz automatskog oružja pored lokalnog puta Pavići-Hazići.

Optuženi se tereti za zločin protiv čovječnosti počinjen progonom civilnog stanovništva bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području općine Sanski Most, ubistvima zbog nacionalne i vjerske pripadnosti.

Navode optužbe tužilaštvo će dokazivati pozivanjem 35 svjedoka i vještaka, te čitanjem preko 259 materijalnih dokaza.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba