Vijesti

U TUŽITELJSTVU BiH ODRŽAN SASTANAK UDARNE GRUPE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA I JAČANJA SPOSOBNOSTI ZA BORBU PROTIV TERORIZMA

04.12.2019. 14:35

Središnje teme sastanka odnosile su se na aktivnosti institucija i agencija za provedbu zakona u borbi protiv terorizma i opasnosti od terorizma, kao i razmatranje podataka u svrhu sačinjavanja Izvješća o stanju i trendovima u području terorizma 2020. godine.

U TUŽITELJSTVU BiH ODRŽAN SASTANAK UDARNE GRUPE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA I JAČANJA SPOSOBNOSTI ZA BORBU PROTIV TERORIZMA

Sastankom Udarne grupe za borbu protiv terorizma i jačanja sposobnosti za borbu protiv terorizma predsjedavala je glavna tužiteljica Tužiteljstva BiH Gordana Tadić, u nazočnosti rukovoditelja Odsjeka za terorizam Ćazima Hasanspahića, a na sastanku su sudjelovali visoki dužnosnici policijskih, sigurnosnih, obavještajnih i drugih agencija za provedbu zakona sa razine države, entiteta i Brčko distrikta BiH.

Središnje teme sastanka odnosile su se na tekuće aktivnosti institucija i agencija za provedbu zakona u segmentu procesuiranja kaznenih djela terorizma, kao i druge aktivnosti povezane sa opasnostima od terorizma i procesom deradikalizacije.​

Na sastanku su razmatrane aktivnosti u svezi prijedloga Ministarstva sigurnosti BiH, a koje su potrebne za sačinjavanje Izvješća o stanju i trendovima u području terorizma za 2020. godinu, koje se radi na temelju zahtjeva EUROPOL-a.

 


 Ispiši


www.tuzilastvobih.gov.ba