Vijesti

U TUŽILAŠTVU BiH ODRŽAN SASTANAK UDARNE GRUPE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA I JAČANJA SPOSOBNOSTI ZA BORBU PROTIV TERORIZMA

04.12.2019. 14:35

Centralne teme sastanka odnosile su se na aktivnosti institucija i agencija za provođenje zakona u borbi protiv terorizma i opasnosti od terorizma, kao i razmatranje podataka u svrhu sačinjavanja Izvještaja o stanju i trendovima u području terorizma 2020. godine.

U TUŽILAŠTVU BiH ODRŽAN SASTANAK UDARNE GRUPE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA I JAČANJA SPOSOBNOSTI ZA BORBU PROTIV TERORIZMA

Sastankom Udarne grupe za borbu protiv terorizma i jačanja sposobnosti za borbu protiv terorizma predsjedavala je glavna tužiteljica Tužilaštva BiH Gordana Tadić, u prisustvu rukovodioca Odsjeka za terorizam Ćazima Hasanspahića, a na sastanku su sudjelovali visoki zvaničnici policijskih, sigurnosnih, obavještajnih i drugih agencija za provođenje zakona sa nivoa države, entiteta i Brčko distrikta BiH.

Centralne teme sastanka odnosile su se na tekuće aktivnosti institucija i agencija za provođenje zakona u segmentu procesuiranja krivičnih djela terorizma, kao i druge aktivnosti povezane sa opasnostima od terorizma i procesom deradikalizacije.​

Na sastanku su razmatrane aktivnosti u vezi prijedloga Ministarstva sigurnosti BiH, a koje su potrebne za sačinjavanje Izvještaja o stanju i trendovima u području terorizma za 2020. godinu, koje se radi na osnovu zahtjeva EUROPOL-a.

 

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba