Vijesti

REGIONALNI SASTANAK TUŽILACA U OKVIRU UNDP PROJEKTA REGIONALNE SARADNJE U PROCESUIRANJU PREDMETA RATNIH ZLOČINA ODRŽAN U SARAJEVU

27.11.2019. 14:05

Centralne teme sastanka odnosile su se na regulativu, standarde i praksu MRMKS-a te saradnju tužilaca u regiji.

REGIONALNI SASTANAK TUŽILACA U OKVIRU UNDP PROJEKTA REGIONALNE SARADNJE U PROCESUIRANJU PREDMETA RATNIH ZLOČINA ODRŽAN U SARAJEVU

U Sarajevu je održan regionalni sastanak tužilaca na tehničkom nivou, o razlikama u pravnim okvirima za regionalnu saradnju i izazovima u procesuiranju ratnih zločina, te prevazilaženju istih u cilju daljeg nastavka regionalne saradnje u procesuiranju predmeta ratnih zločina.

Sastanak je održan u organizaciji Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) i Tužilaštva BiH, a uz podršku Vlade Velike Britanije i Ambasade Italije. Na sastanku su sudjelovali zvaničnici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MRMKS), Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije.

Sastanak u Sarajevu je još jedan sastanak u nizu regionalnih sastanaka posvećenih unapređenju regionalne saradnje uz pomoć i posredovanje UNDP-a i MRMKS-a.

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba