Vijesti

GLAVNA TUŽITELJICA TUŽILAŠTVA BiH, GORDANA TADIĆ, SA SVOJIM SARADNICIMA SUDJELUJE NA 20. MEĐUNARODNOM FORUMU ZA TUŽIOCE O BORBI PROTIV PREKOGRANIČNOG ORGANIZIRANOG KRIMINALA U DRESDENU

27.11.2019. 11:34

Centralne teme foruma odnose se na iskustva zemalja u borbi protiv terorizma u različitim segmentima, te borbu protiv organiziranog kriminala, trgovine ljudima, krijumčarenja oružja i opojnih droga, kao i cyber kriminala.

GLAVNA TUŽITELJICA TUŽILAŠTVA BiH, GORDANA TADIĆ, SA SVOJIM SARADNICIMA SUDJELUJE NA 20. MEĐUNARODNOM FORUMU ZA TUŽIOCE O BORBI PROTIV PREKOGRANIČNOG ORGANIZIRANOG KRIMINALA U DRESDENU

Glavna tužiteljica Tužilaštva BiH, Gordana Tadić, te zamjenica glavnog tužioca Diana Kajmaković i tužilac  Mirza Hukeljić, sudjeluju na 20. Međunarodnom forumu za  tužioce o borbi protiv prekograničnog organiziranog kriminala koji se održava u Dresdenu, SR Njemačka.

Tužioci iz 36 zemalja na forumu razmjenjuju iskustva u borbi protiv prekograničnog organiziranog kriminala, tako da će tužioci iz BiH biti u prilici razmijeniti iskustva u vezi procesuiranja terorističkih boraca sa stranih ratišta sa kolegama iz drugih zemalja, a uz prezentaciju međunarodne saradnje i aktivnosti u okviru EUROPOL-a i organa EU za borbu protiv terorizma.

Na tužilačkom forumu razgovara se o međunarodnoj saradnji i iskustvima zemalja u borbi protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija, u okviru kojih se prezentiraju međunarodne operacije u kojima je sudjelovala Bosna i Hercegovina.

Također, razgovara se i o aktivnostima međunarodne saradnje u procesuiranju organiziranog kriminala počinjenog na području tzv. “Balkanske rute”, kao i iskustvima tužilaca iz različitih zemalja u borbi protiv cyber kriminala, sa akcentom na nadležnost i postupak dokazivanja ovih krivičnih djela.

Na forumu su se sudionicima obratili i zvaničnici EUROPOL-a, EUROJUST-a te drugih institucija EU zaduženih za saradnju agencija za provođenje zakona.

Forum se održava u okviru TAIEX programa, a organiziran je u saradnji sa tužilaštvom Saksonije, SR Njemačka.

 

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba