Vijesti

U PREDMETU ZA KRIJUMČARENJE LJUDI OPTUŽENI PRIZNALI KRIVICU

01.11.2019. 11:34

Sporazumnim priznanjima predmet se u potpunosti završava.

U PREDMETU ZA KRIJUMČARENJE LJUDI OPTUŽENI PRIZNALI KRIVICU

Sporazum o priznanju krivice sa tužiocem iz Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH, u prisustvu advokata,  sklopili su optuženi:

-      Cicio Danut-Ovidel (1996) i Cozma Denisa-Daniela (2001), rođeni u Negresti-Oas, Rumuniji, nastanjeni u Mauell, Republici Francuskoj, državljani Rumunije, nalaze se u pritvoru.

Optuženi su priznali da su 01. oktobra ove godine, radi ostvarivanja nezakonite imovinske koristi, u prtljažniku putničkog motornog vozila, nezakonito pokušali prevesti preko državne granice iz BiH u R Hrvatsku dvije osobe sa područja Pakistana, u čemu su otkriveni i spriječeni od strane policijskih službenika na graničnom prelazu Izačić.

U skladu sa sporazumima za optužene je predložena, kao glavna kazna, kazna zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, koja se neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 3 (tri) godine ne počine novo krivično djelo, kao i sporedna novčana kazna optuženom Cicio Danut-Ovidelu u iznosu od 10.000 KM, a u iznosu od 8.000 KM optuženoj Cozma Denisa-Danieli.

Sporazumima su se optuženi obavezali da plate cjelokupan iznos novčanih kazni, a prije izricanja presude Suda BiH.  

Predložene kazne su u skladu sa ulogom i odgovornošću optuženih i težini počinjenog krivičnog djela.

Potpisivanjem sporazumnog priznanja, optuženi se odriču prava na suđenje i prava na žalbu na presudu koju im, na osnovu sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sporazumi su proslijeđeni Sudu BiH.

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba