Vijesti

OPTUŽENI ZA NEOVLAŠTEN PROMET OPOJNIH DROGA SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU

25.07.2019. 08:04

Predložena je kazna od 3 godine zatvora, kao i oduzimanje nezakonite imovinske koristi u iznosu od 11.000 eura, kao i predmeta korištenih u izvršenju krivičnog djela.

OPTUŽENI ZA NEOVLAŠTEN PROMET OPOJNIH DROGA SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU

Optuženi Hasičević Namik, rođen 1953. godine u Brčkom, optužen za krivično djelo neovlaštenog prometa opojnim drogama iz člana 195. KZ-a BiH, u prisustvu advokata, u potpunosti je priznao krivicu za krivično djelo za koje se tereti i potpisao sporazum o priznanju krivice.

Optuženi je priznao da je tokom 2018. godine učestvovao u krijumčarenju količine od oko 500 grama smjese opojne droge heroin, kao i krijumčarenju opojne droge marihuana u količini od 5 grama, koje su kod njega pronađene i zaplijenjene prilikom lišenja slobode.

U skladu sa sporazumom, za optuženog je predloženo izricanje kazne zatvora u trajanju od 3 godine (36 mjeseci), oduzimanje protivpravne imovinske koristi u iznosu od 11 000 eura, stečene prodajom opojne droge, kao i oduzimanje predmeta korištenih pri izvršenju krivičnog djela.

Predložena kazna u skladu je sa ulogom i odgovornošću optuženog u izvršenju krivičnog djela.

Sporazum o priznanju krivice proslijeđen je Sudu BiH na odlučivanje.

Ukoliko Sud BiH prihvati sporazum o priznanju krivice predmet se u potpunosti okončava, a optuženi se odriče prava na suđenje i prava na žalbu na presudu koju mu na osnovu sporazuma izrekne Sud BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba