Vijesti

ODRŽAN KOLEGIJ SVIH TUŽILACA TUŽILAŠTVA BiH

19.07.2019. 11:28

Glavna tužiteljica Tužilaštva BiH održala je kolegij svih tužilaca, na kojem su analizirani postignuti rezultati, izneseni planovi za poboljšanje rada u narednom periodu, te razgovarano o izmjenama unutrašnje organizacije, s ciljem efikasnijeg rada na predmetima.

ODRŽAN KOLEGIJ SVIH TUŽILACA TUŽILAŠTVA BiH

U Tužilaštvu BiH održan je kolegij svih tužilaca iz sva 3 tužilačka odjela. Kolegij je vodila glavna tužiteljica Gordana Tadić, koja je kolegama prezentovala rezultate rada u 2018. godini, postignute rezultate u prvoj polovini 2019. godine, kao i plan za izmjene unutrašnje organizacije radi poboljšanja rada i efikasnijeg rada na predmetima.

Planirane izmjene predviđaju vraćanje regionalnih timova u Posebnom odjelu za ratne zločine, što će pomoći koncentrisanju predmeta za ratne zločine na jednom području na određeni broj tužilaca, istražilaca i stručnog osoblja, što će omogućiti efikasniji i bolji uvid u događaje, te doprinijeti efikasnijem procesuiranju predmeta.

Plan izmjene pravilnika jednoglasno je usvojen od strane tužilaca Tužilaštva BiH, te će biti upućen u dalju proceduru u VSTV BiH.

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba