Vijesti

ODRŽAN SASTANAK ZVANIČNIKA TUŽILAŠTVA BiH I STALNOG SUDSKOG VIJEĆA ZA RATNE ZLOČINE SUDA BiH

17.07.2019. 11:20

Centralne teme sastanka odnosile su se na aktivnosti i preporuke za efikasnije procesuiranje predmeta ratnih zločina.

ODRŽAN SASTANAK ZVANIČNIKA TUŽILAŠTVA BiH I STALNOG SUDSKOG VIJEĆA ZA RATNE ZLOČINE SUDA BiH

Glavna tužiteljica Tužilaštva BiH, Gordana Tadić, sa svojim saradnicima i zvaničnicima Posebnog odjela za ratne zločine, održala je sastanak sa predstavnicima Stalnog sudskog vijeća za ratne zločine Suda BiH.

Sastanak spada u redovne aktivnosti u skladu sa Državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina a na sastancima se razgovara o praktičnim pitanjima koja su bitna za efikasnost procesuiranja predmeta ratnih zločina i prevazilaženje poteškoća koje se pojave u praksi.

Na sastanku je razgovarano i o preporukama datim nakon sastanka sa glavnim tužiocem pri MRMKS-u, g. Sergeom Brammertzom, a koje se odnose na ubrzanje procesuiranja predmeta ratnih zločina, te održavanje visokih pravosudnih standarda u procesuiranju predmeta.

Također, jedna od tema sastanka odnosila se na ustupanje predmeta ratnih zločina na procesuiranje pravosudnim institucijama u susjednim zemljama, u slučajevima gdje su optužnice potvrđene a optuženi nedostupni pravosuđu BiH, a posebno u optužnicama koje su podignute u predmetima Kategorije II koji su proslijeđeni iz MKSJ-a, uz koordinaciju i nadzor Ureda tužioca pri MKSJ/MRMKS-u.

Ovo pitanje izuzetno je važno zbog postojanja više desetina predmeta u kojima su podignute optužnice, a optuženi se nalaze u susjednim zemljama. Rješavanje navedene situacije izuzetno je bitno u borbi protiv nekažnjivosti ratnih zločina u regionu.

Sastanci zvaničnika Tužilaštva BiH i Stalnog sudskog vijeća za ratne zločine održavaju se kontinuirano, sa ciljem ubrzavanja rada na predmetima ratnih zločina i bolje efikasnosti pravosudnih institucija u ovoj oblasti.

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba